Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Χρήσιμα Έντυπα

  

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

 

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
  Α/Α Περιγραφή Έντυπο σε μορφή
  *.doc
  Έντυπο σε μορφή
  *.pdf
  1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για θεώρηση από την υπηρεσία μας. αρχείο  αρχείο
   2.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για θεώρηση από οποιαδήποτε υπηρεσία.  αρχείο  αρχείο
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εγγυτέρων σε περίπτωση έγγαμου - διαζευγμένου - χήρου θανόντα χωρίς τέκνα. αρχείο αρχείο
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εγγυτέρων σε περίπτωση έγγαμου με τέκνα. αρχείο αρχείο
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εγγυτέρων σε περίπτωση άγαμου. αρχείο αρχείο
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εγγυτέρων σε περίπτωση διαζευγένου με τέκνα. αρχείο αρχείο
  7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εγγυτέρων σε περίπτωση χήρου με τέκνα. αρχείο αρχείο
  8. Εξουσιοδότηση για θεώρηση από την υπηρεσία μας.  αρχείο αρχείο
  9. Εξουσιοδότηση για θεώρηση από οποιαδήποτε υπηρεσία. αρχείο αρχείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and