Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Αρμοδιότητες ΚΕΠ βάσει Ο.Ε.Υ

Η Διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Δοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης ΚΕΠ είναι οι εξής:


•    Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

•   
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 

 

 

 

 

επιστροφή

Η Διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Δοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης ΚΕΠ είναι οι εξής:


•    Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

•   
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 

 

 

 

 

επιστροφή


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and