Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 21 Απριλίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών 20ης Σεπτεμβρίου 2015

 

Τα αποτελέσματα αφορούν στα εκλογικά τμήματα του Δήμου Κορυδαλλού
Επίσημα αποτελέσματα εκδίδει μόνο το Πρωτοδικείο

 

 

         Αποτελέσματα 

 

            Παρουσίαση Δεδομένων

 

          Αποτελέσματα (πηγή ΥΠ.ΕΣ.)

 

          Συγκριτικά αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών
      Ιούνιος 2012- Ιανουάριος 2015 - Σεπτέμβριος 2015

 


Copyright: Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Δήμου Κορυδαλλού
 

Σεπτέμβριος 2015  

 

Τα αποτελέσματα αφορούν στα εκλογικά τμήματα του Δήμου Κορυδαλλού
Επίσημα αποτελέσματα εκδίδει μόνο το Πρωτοδικείο

 

 

         Αποτελέσματα 

 

            Παρουσίαση Δεδομένων

 

          Αποτελέσματα (πηγή ΥΠ.ΕΣ.)

 

          Συγκριτικά αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών
      Ιούνιος 2012- Ιανουάριος 2015 - Σεπτέμβριος 2015

 


Copyright: Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Δήμου Κορυδαλλού
 

Σεπτέμβριος 2015  


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and