Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Κατεβάστε Περιεχόμενα Οδηγίες Χρήσης

 

 

Επίδομα ένδειας από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κορυδαλλού

 

Ξεκινά την Τρίτη 23 Ιουνίου και λήγει την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015, η υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Ένδειας, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κοινωνικής προστασίας και καταπολέμησης του
κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων και οικογενειών που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Πρόκειται για εφάπαξ οικονομική βοήθεια  για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως έξωση, φυσική καταστροφή, ξαφνική ασθένεια, αιφνίδιο θάνατο κ.λ.π.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ξενοφώντος και Πελοπίδα, στο 2ο όροφο ) από

Τρίτη έως και Πέμπτη και ώρες 9:00-13:00.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:                                        

 

 1. Αίτηση (ηλεκτρονική ή από την υπηρεσία).
 2. Αντίγραφό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία)
 4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) και εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2014 για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας.
 5. Αντίγραφο Ε9.
 6. Μισθωτήριο ή απόδειξη ενοικίου και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν, λογαριασμός ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας, στο όνομα του αιτούντος.
 7. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας για τον αιτούντα και για κάθε άνεργο μέλος της οικογένειας και σε περίπτωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, βεβαίωση.
 8. Οποιοδήποτε παραστατικό δικαιολογεί την έκτακτη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το άτομο (έξωση, φυσική καταστροφή,-όπως πλημμύρα, πυρκαγιά- ξαφνική ασθένεια, αιφνίδιος θάνατος).                                                                

 
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

 • Πιστοποιητικό αναπηρίας  σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ (μόνο για αναπηρία 67% και άνω).
 • Όταν πρόκειται για άτομα που συμβιώνουν στην ίδια οικία, δικαίωμα ü  αίτησης έχει ο ένας.
 • Στην αίτηση να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα, για την διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας από τον κοινωνικό λειτουργό, που είναι προαπαιτούμενη της διαδικασίας.
 • Το βοήθημα θα χορηγηθεί εφάπαξ και το δικαιούνται οικογένειες Ελλήνων και Αλλοδαπών και κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στον Δήμο Κορυδαλλού.
 •  Οι ενδιαφερόμενοι προσωπικά και μόνο μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου επιφυλάσσονται να ζητήσουν πρόσθετα

δικαιολογητικά, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.Πατήστε εδώ για λήψη της Αίτησης σε μορφή *.pdf

 

Πατήστε εδώ για λήψη της Αίτησης σε μορφή *.doc

 

 

Επίδομα ένδειας από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κορυδαλλού

 

Ξεκινά την Τρίτη 23 Ιουνίου και λήγει την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015, η υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Ένδειας, στο πλαίσιο λήψης μέτρων κοινωνικής προστασίας και καταπολέμησης του
κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων και οικογενειών που πλήττονται από την οικονομική κρίση. Πρόκειται για εφάπαξ οικονομική βοήθεια  για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως έξωση, φυσική καταστροφή, ξαφνική ασθένεια, αιφνίδιο θάνατο κ.λ.π.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ξενοφώντος και Πελοπίδα, στο 2ο όροφο ) από

Τρίτη έως και Πέμπτη και ώρες 9:00-13:00.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:                                        

 

 1. Αίτηση (ηλεκτρονική ή από την υπηρεσία).
 2. Αντίγραφό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία)
 4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1) και εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2014 για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας.
 5. Αντίγραφο Ε9.
 6. Μισθωτήριο ή απόδειξη ενοικίου και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν, λογαριασμός ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας, στο όνομα του αιτούντος.
 7. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας για τον αιτούντα και για κάθε άνεργο μέλος της οικογένειας και σε περίπτωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, βεβαίωση.
 8. Οποιοδήποτε παραστατικό δικαιολογεί την έκτακτη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το άτομο (έξωση, φυσική καταστροφή,-όπως πλημμύρα, πυρκαγιά- ξαφνική ασθένεια, αιφνίδιος θάνατος).                                                                

 
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 

 • Πιστοποιητικό αναπηρίας  σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ (μόνο για αναπηρία 67% και άνω).
 • Όταν πρόκειται για άτομα που συμβιώνουν στην ίδια οικία, δικαίωμα ü  αίτησης έχει ο ένας.
 • Στην αίτηση να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα, για την διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας από τον κοινωνικό λειτουργό, που είναι προαπαιτούμενη της διαδικασίας.
 • Το βοήθημα θα χορηγηθεί εφάπαξ και το δικαιούνται οικογένειες Ελλήνων και Αλλοδαπών και κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στον Δήμο Κορυδαλλού.
 •  Οι ενδιαφερόμενοι προσωπικά και μόνο μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου επιφυλάσσονται να ζητήσουν πρόσθετα

δικαιολογητικά, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.Πατήστε εδώ για λήψη της Αίτησης σε μορφή *.pdf

 

Πατήστε εδώ για λήψη της Αίτησης σε μορφή *.doc

 


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and