Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Κατεβάστε Περιεχόμενα Οδηγίες Χρήσης

 

Έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Οι Δήμοι και οι κοινότητες είναι αρμόδιοι για την έκδοση των αδειών  ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, κυλικείων εντός δημοσίων κτιρίων των οποίων η δραστηριότητα δεν σχετίζεται με τις ανάγκες του κτιρίου. Για κυλικεία των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται με τις ανάγκες του κτιρίου το δικαίωμα χρήσης των οποίων είναι προϊόν διαγωνισμού, υπεύθυνο για την έκδοση της άδειας είναι το Δ.Σ. χωρίς προέγκριση.   Κατηγορίες καταστημάτων:   Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων χορηγείται από τον Δήμο για τις κάτωθι κατηγορίες καταστημάτων, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1Γ/γ.π./96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/08-10-2012). Η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής:   1.   1)  Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών. 2) Αποθήκευση - διανομείς και μεταφορείς 3) Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου     Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, λειτουργούν νόμιμα με την διαδικασία της ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, μετά από ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ..
4) Επιχειρήσεις ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (κομμωτήρια, κουρεία, εργαστήρια δερματοστηξίας & κατ/τα περιποίησης χεριών-ποδιών)
Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών λειτουργούν νόμιμα με τη διαδικασία της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.
   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ 4.      
Στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και χώροι αναψυχής, οι οποίοι όμως δεν επιτρέπονται σε όλους τους χώρους, σύμφωνα με τις χρήσεις γης κάθε περιοχής. Για το λόγο αυτό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει στην αίτησή του να αναφέρει τη γενική κατηγορία και σε παρένθεση τη δραστηριότητα σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχησης.   α. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.   Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.   β. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος.     Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής παρασκευάζονται και διατίθενται σε καθισμένους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, πλήρη γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) τα οποία περιλαμβάνουν κάθε είδος τροφίμου, γλυκίσματος, ροφήματος, αναψυκτικού ή αλκοολούχου ποτού, σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.     γ. Επιχειρήσεις Αναψυχής   Οι επιχειρήσεις στις οποίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και αναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής (καφενεία, openbar, αναψυκτήρια και τα όμοια). Στην κατηγορία αυτή οι προϋποθέσεις είναι αντίστοιχες με τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης υποκατηγορίας παρασκευής ή και προσφοράς προχείρου γεύματος.        Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που κάνουν χρήση μουσικής δύναται με τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή μεταβίβασης αυτής (στον αρμόδιο ΟΤΑ) να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων     5) Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας.          Προέγκριση ίδρυσης  Για τις Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών των Κατηγοριών που προβλέπεται προέγκριση, πριν τη χορήγηση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας της επιχείρησης ο ενδιαφερόμενος, στην αίτηση που υποβάλλει στο Δήμο αναφέρει, την κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρησή του σύμφωνα με τη Νέα Υγειονομική Διάταξη και για διευκόλυνση της αδειοδοτούσας Αρχής, εντός παρενθέσεως, αναφέρει ειδικότερα τη δραστηριότητα της επιχείρησής του σύμφωνα με την αντιστοίχηση του παραρτήματος 2 της ανωτέρω σχετικής Υγειονομικής Διάταξης (με την έννοια της γενικότερης περιγραφής της δραστηριότητας και όχι την πιστή αντιστοίχιση των άρθρων της Υ.Δ Α1β/8577/83) Π.χ Επιχείρηση Λιανικού και χονδρικού εμπορίου Επιχείρηση Λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων (Λιανική πώληση τροφίμων και πρατήριο ετοίμων φαγητών κλπ)   Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 240 (1ος όροφος, Γραφείο 111), με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                  Κορυδαλλός: 31-10-2016

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.:   34145

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε ανοιχτή (φανερή), προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των εξής θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Κορυδαλλού:

1.      ΑΘΗΝΑΣ & ΑΒΕΡΩΦ 22

2.      ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 Οι παρακάτω όροι καταρτίστηκαν με  την υπ’  αριθ. 416 / 26-10-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορυδαλλού (ΑΔΑ: Ω4ΑΩΩΛΩ-ΥΚΞ).

ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1.           Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στον Κορυδαλλό, στο Δηµαρχιακό Κατάστηµα, Γρ. Λαμπράκη 240, την 14η Νοεμβρίου 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µµ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δηµοπρασιών του Δήµου Κορυδαλλού.

2.           Η δημοπρασία θα ακολουθήσει τρία στάδια:

Στάδιο 1ο: Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογητικών από τις 11.00 π.µ. ως 12.00 µ.µ.

Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπής Διενέργειας Δηµοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων:

Στάδιο 3ο: Έναρξη διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισµού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων του ανωτέρω πίνακα γίνεται για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου.

Ο Δήμος Κορυδαλλού διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων έως δύο (2) χρόνια (μέχρι τη συμπλήρωση της δεκαετίας συνολικά), μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης παράτασης και με δικαίωμα αναπροσαρμογής του τιμήματος σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή.

Σε περίπτωση πλειόνων του ενός (1) διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) για κάθε θέση περιπτέρου, ορίζεται ως εξής:

1.           Για την Οδό ΑΘΗΝΑΣ & ΑΒΕΡΩΦ 22 ποσό 1.000,00 € μηνιαίως.

2.           Για την Οδό ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ποσό 1.500,00 € μηνιαίως.

Κάθε αύξηση της προσφοράς από την πρώτη και µετά θα γίνεται κατά πενήντα (50,00€) ευρώ.

Η αναλυτική προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου Κορυδαλλού.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΚΑΣ

 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & η σχετική ΑΙΤΗΣΗ έχουν αναρτηθεί παρακάτω σε μορφή PDF.

Τελευταία ενημέρωση: 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Οι Δήμοι και οι κοινότητες είναι αρμόδιοι για την έκδοση των αδειών  ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, κυλικείων εντός δημοσίων κτιρίων των οποίων η δραστηριότητα δεν σχετίζεται με τις ανάγκες του κτιρίου. Για κυλικεία των οποίων η δραστηριότητα σχετίζεται με τις ανάγκες του κτιρίου το δικαίωμα χρήσης των οποίων είναι προϊόν διαγωνισμού, υπεύθυνο για την έκδοση της άδειας είναι το Δ.Σ. χωρίς προέγκριση.   Κατηγορίες καταστημάτων:   Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων χορηγείται από τον Δήμο για τις κάτωθι κατηγορίες καταστημάτων, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1Γ/γ.π./96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β΄/08-10-2012). Η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής:   1.   1)  Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών. 2) Αποθήκευση - διανομείς και μεταφορείς 3) Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου     Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, λειτουργούν νόμιμα με την διαδικασία της ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, μετά από ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ..
4) Επιχειρήσεις ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (κομμωτήρια, κουρεία, εργαστήρια δερματοστηξίας & κατ/τα περιποίησης χεριών-ποδιών)
Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών λειτουργούν νόμιμα με τη διαδικασία της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.
   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ 4.      
Στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και χώροι αναψυχής, οι οποίοι όμως δεν επιτρέπονται σε όλους τους χώρους, σύμφωνα με τις χρήσεις γης κάθε περιοχής. Για το λόγο αυτό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει στην αίτησή του να αναφέρει τη γενική κατηγορία και σε παρένθεση τη δραστηριότητα σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχησης.   α. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.   Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.   β. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος.     Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής παρασκευάζονται και διατίθενται σε καθισμένους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, πλήρη γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) τα οποία περιλαμβάνουν κάθε είδος τροφίμου, γλυκίσματος, ροφήματος, αναψυκτικού ή αλκοολούχου ποτού, σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.     γ. Επιχειρήσεις Αναψυχής   Οι επιχειρήσεις στις οποίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και αναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής (καφενεία, openbar, αναψυκτήρια και τα όμοια). Στην κατηγορία αυτή οι προϋποθέσεις είναι αντίστοιχες με τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης υποκατηγορίας παρασκευής ή και προσφοράς προχείρου γεύματος.        Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που κάνουν χρήση μουσικής δύναται με τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή μεταβίβασης αυτής (στον αρμόδιο ΟΤΑ) να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων     5) Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας.          Προέγκριση ίδρυσης  Για τις Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών των Κατηγοριών που προβλέπεται προέγκριση, πριν τη χορήγηση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας της επιχείρησης ο ενδιαφερόμενος, στην αίτηση που υποβάλλει στο Δήμο αναφέρει, την κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρησή του σύμφωνα με τη Νέα Υγειονομική Διάταξη και για διευκόλυνση της αδειοδοτούσας Αρχής, εντός παρενθέσεως, αναφέρει ειδικότερα τη δραστηριότητα της επιχείρησής του σύμφωνα με την αντιστοίχηση του παραρτήματος 2 της ανωτέρω σχετικής Υγειονομικής Διάταξης (με την έννοια της γενικότερης περιγραφής της δραστηριότητας και όχι την πιστή αντιστοίχιση των άρθρων της Υ.Δ Α1β/8577/83) Π.χ Επιχείρηση Λιανικού και χονδρικού εμπορίου Επιχείρηση Λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων (Λιανική πώληση τροφίμων και πρατήριο ετοίμων φαγητών κλπ)   Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 240 (1ος όροφος, Γραφείο 111), με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικίες διατάξεις, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                  Κορυδαλλός: 31-10-2016

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.:   34145

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε ανοιχτή (φανερή), προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση των εξής θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Κορυδαλλού:

1.      ΑΘΗΝΑΣ & ΑΒΕΡΩΦ 22

2.      ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

 Οι παρακάτω όροι καταρτίστηκαν με  την υπ’  αριθ. 416 / 26-10-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορυδαλλού (ΑΔΑ: Ω4ΑΩΩΛΩ-ΥΚΞ).

ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1.           Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στον Κορυδαλλό, στο Δηµαρχιακό Κατάστηµα, Γρ. Λαμπράκη 240, την 14η Νοεμβρίου 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µµ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δηµοπρασιών του Δήµου Κορυδαλλού.

2.           Η δημοπρασία θα ακολουθήσει τρία στάδια:

Στάδιο 1ο: Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογητικών από τις 11.00 π.µ. ως 12.00 µ.µ.

Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την Επιτροπής Διενέργειας Δηµοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων:

Στάδιο 3ο: Έναρξη διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισµού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων του ανωτέρω πίνακα γίνεται για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου.

Ο Δήμος Κορυδαλλού διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων έως δύο (2) χρόνια (μέχρι τη συμπλήρωση της δεκαετίας συνολικά), μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε άλλης παράτασης και με δικαίωμα αναπροσαρμογής του τιμήματος σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή.

Σε περίπτωση πλειόνων του ενός (1) διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) για κάθε θέση περιπτέρου, ορίζεται ως εξής:

1.           Για την Οδό ΑΘΗΝΑΣ & ΑΒΕΡΩΦ 22 ποσό 1.000,00 € μηνιαίως.

2.           Για την Οδό ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ποσό 1.500,00 € μηνιαίως.

Κάθε αύξηση της προσφοράς από την πρώτη και µετά θα γίνεται κατά πενήντα (50,00€) ευρώ.

Η αναλυτική προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου Κορυδαλλού.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΚΑΣ

 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ & η σχετική ΑΙΤΗΣΗ έχουν αναρτηθεί παρακάτω σε μορφή PDF.

Τελευταία ενημέρωση: 1η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑSorted By ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ In Ascending OrderΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΚΟΜΜΩΤΗΣ-ΚΟΥΡΕΑΣ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΜΩΤΗ-ΚΟΥΡΕΑ & ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ.pdfΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗ-ΚΟΥΡΕΑ.pdf
ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΟΜΩΤΗ-ΚΟΥΡΕΑ & ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ.pdfΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ.pdf
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.pdfΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.pdf
ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ.pdf 
ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΥΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΥΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ.pdf 
ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.pdf 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - Β' ΦΑΣΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΦΑΣΗΣ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ.pdfΑ Ι Τ Η Σ Η (B ΦΑΣΗ) -ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ-.pdf
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΙΤΗΣΕΙΣ)Α Ι Τ Η Σ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.pdfΑ Ι Τ Η Σ Η ΔΗΛΩΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΕ.pdf
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)Διαδικασία - δικαιολογητικά ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ .pdf 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΛΙΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ)ΑΙΤΗΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.pdfΑΙΤΗΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.pdf
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)ΑΙΤ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡ ΥΠΗΡ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ.pdfΑΙΤΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡ ΥΠΗΡ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ.pdf
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ 34145-31.10.2016 (ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ - ΑΘΗΝΑΣ & ΑΒΕΡΩΦ 22 - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)Διακήρυξη 34145-31.10.2016 ΑΘΗΝΑΣ & ΑΒΕΡΩΦ 22 - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ & ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (6ΝΝ4ΩΛΩ-Α0Ξ).pdfΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - 34145 - 31.10.2016.pdf
ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΕΣ).pdf 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣΕΠΙΣΤΟΛΗ για 390-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ.pdfΑ Ι Τ Η Σ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.pdf
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ.pdfΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ.pdf
ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ .pdfΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ 2014.pdf
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ.pdf 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΡΟΥΣ Β' ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΜΕΡΟΣ Β - ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.docxΜΕΡΟΣ Β - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.docx
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ)Διαδικασία - Δικαιολογητικά ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΙΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.pdfΑΙΤΗΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.pdf
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)Διαδικασία - Δικαιολογητικά ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Παροχής Υπηρεσιών .pdfΑΙΤ ΓΝΩΣΤ - ΠΑΡ ΥΠΗΡ.pdf

ΩΡΑΡΙΟ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών 8.00 π.μ έως 13.30 Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή

 

Την Τετάρτη δεν εξυπηρετούνται πολίτες


ΤΜΗΜΑ : Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 

Τηλ. 2104990463-464-599

fax: 2104990733

e-mail: katastimata@korydallos.gr

Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών 8.00 π.μ έως 13.30 Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή

 

Την Τετάρτη δεν εξυπηρετούνται πολίτες


ΤΜΗΜΑ : Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

 

Τηλ. 2104990463-464-599

fax: 2104990733

e-mail: katastimata@korydallos.gr


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and