Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού- τομέας Πολιτισμού

 

Με το Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα "Καλλικράτης" οι δράσεις του πολιτισμού μεταφέρθηκαν και υλοποιούνται από το νέο ενιαίο Νομικό Πρόσωπο "Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού".

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργος Μακρυνός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νεκτάριος Τσίρμπας

.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
1. Ηλίας Κοσμίδης
2. Μανώλης Βαρδαλάκος
3. Αν. Τσάκωνα
4. Αχιλλέας Σίμος
5. Γρηγόρης Καραγρηγορίου
6. Αθανάσιος Μανδάς
7. Γιώργος Γαβαλάς
8. Μ. Μαλτέζος
9. Κων/νος Νικητάκης
10. Κων/νος Νικολεουσάκος
11. Αλεξάνδρα Κρούπη (μειοψηφία)
12. Καίτη Κυλάκου (μειοψηφία)
13. Κώστας Πρέκας (εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

1. Μαρία Διακάτου
2. Κώστας Βράκας
3. Κώστας Καλούδης
4. Λαμπρινή Μάνου
5. Παναγιώτης Χριστόπουλος
6. Χαράλαμπος Λώλος
7. Δημήτρης Μαλούσης
8.Δημήτρης Κεφάλας
9. Μαρία Τριανταφύλλη
10. Ελ. Λιναρδάτος
11. Ελένη Κανάκη- Διασάκου
12. Προκόπης Φωτεινόπουλος
13. Χ. Λογγαράκης
14. Χ. Πατεράκης
15. Στέλλα Κουκούτση (εκπρόσωπος εργαζομένων)


Διεύθυνση γραφείων διοίκησης: Σολωμού 2-4.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις πολιτισμού: www.pnevmatiko.korydallos.gr

 

Με το Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα "Καλλικράτης" οι δράσεις του πολιτισμού μεταφέρθηκαν και υλοποιούνται από το νέο ενιαίο Νομικό Πρόσωπο "Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού".

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργος Μακρυνός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νεκτάριος Τσίρμπας

.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
1. Ηλίας Κοσμίδης
2. Μανώλης Βαρδαλάκος
3. Αν. Τσάκωνα
4. Αχιλλέας Σίμος
5. Γρηγόρης Καραγρηγορίου
6. Αθανάσιος Μανδάς
7. Γιώργος Γαβαλάς
8. Μ. Μαλτέζος
9. Κων/νος Νικητάκης
10. Κων/νος Νικολεουσάκος
11. Αλεξάνδρα Κρούπη (μειοψηφία)
12. Καίτη Κυλάκου (μειοψηφία)
13. Κώστας Πρέκας (εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

1. Μαρία Διακάτου
2. Κώστας Βράκας
3. Κώστας Καλούδης
4. Λαμπρινή Μάνου
5. Παναγιώτης Χριστόπουλος
6. Χαράλαμπος Λώλος
7. Δημήτρης Μαλούσης
8.Δημήτρης Κεφάλας
9. Μαρία Τριανταφύλλη
10. Ελ. Λιναρδάτος
11. Ελένη Κανάκη- Διασάκου
12. Προκόπης Φωτεινόπουλος
13. Χ. Λογγαράκης
14. Χ. Πατεράκης
15. Στέλλα Κουκούτση (εκπρόσωπος εργαζομένων)


Διεύθυνση γραφείων διοίκησης: Σολωμού 2-4.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις πολιτισμού: www.pnevmatiko.korydallos.gr


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and