Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού- τομέας Πολιτισμού

 

Με το Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα "Καλλικράτης" οι δράσεις του πολιτισμού μεταφέρθηκαν και υλοποιούνται από το νέο ενιαίο Νομικό Πρόσωπο "Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού".

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλης Λώνας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλης Συγλέτος

.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
1. Γιώργος Μακρυνός 
2. Ηλίας Κοσμίδης
3. Ελένη Γαλανοπούλου
4. Γιώργος Βιδάλης
5. Μαρία Καλαμάρη
6. Κων/νος Νικητάκης
7. Νίκος Κουλουμπαρίτσης
8. Σ. Δερμετζόγλου
9.  Εμμανουήλ Βαρδαλάκος
10. Παναγιώτης Χριστόπουλος
11. Ζωή Μαργαρίτη
12. Σταυρούλα Αλεξάκη
13. Κώστας Πρέκας

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

1. Κώστας Καλούδης 
2. Κώστας Βράκας
3. Μαρία Γιαννακάκη
4. Ιωάννης Πάχος
5. Νικόλαος Ζήσης
6. Αλέξης Θανόπουλος
7. Μ. Καζατζόγλου
8. Τίτα Ευ.
9. Γεώργιος Δημόπουλος
10. Νικολέττα Γεωργίου
11. Αθανάσιος Μανδάς
12. Μαρία Ναυρούζογλου
13. Χαράλαμπος Σαβούρογλου
14. Μ. Βορριάς
15. Μαρία Καραγιάννη (εκπρόσωπος εργαζομένων)
 


Διεύθυνση γραφείων διοίκησης: Σολωμού 2-4.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις πολιτισμού: www.oapkorydallos.gr

 

Με το Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα "Καλλικράτης" οι δράσεις του πολιτισμού μεταφέρθηκαν και υλοποιούνται από το νέο ενιαίο Νομικό Πρόσωπο "Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού".

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλης Λώνας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλης Συγλέτος

.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
1. Γιώργος Μακρυνός 
2. Ηλίας Κοσμίδης
3. Ελένη Γαλανοπούλου
4. Γιώργος Βιδάλης
5. Μαρία Καλαμάρη
6. Κων/νος Νικητάκης
7. Νίκος Κουλουμπαρίτσης
8. Σ. Δερμετζόγλου
9.  Εμμανουήλ Βαρδαλάκος
10. Παναγιώτης Χριστόπουλος
11. Ζωή Μαργαρίτη
12. Σταυρούλα Αλεξάκη
13. Κώστας Πρέκας

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

1. Κώστας Καλούδης 
2. Κώστας Βράκας
3. Μαρία Γιαννακάκη
4. Ιωάννης Πάχος
5. Νικόλαος Ζήσης
6. Αλέξης Θανόπουλος
7. Μ. Καζατζόγλου
8. Τίτα Ευ.
9. Γεώργιος Δημόπουλος
10. Νικολέττα Γεωργίου
11. Αθανάσιος Μανδάς
12. Μαρία Ναυρούζογλου
13. Χαράλαμπος Σαβούρογλου
14. Μ. Βορριάς
15. Μαρία Καραγιάννη (εκπρόσωπος εργαζομένων)
 


Διεύθυνση γραφείων διοίκησης: Σολωμού 2-4.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις πολιτισμού: www.oapkorydallos.gr


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and