Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός δυναμικότητας 108 παιδιών

 


Κατασκευή - Φεβρουάριος 2011 

Θεμελίωση - 23 Μαρτίου 2011

Εξέλιξη έργου - Αύγουστος 2011

Εξέλιξη έργου - Δεκέμβριος 2011 

   

 


Κατασκευή - Φεβρουάριος 2011 

Θεμελίωση - 23 Μαρτίου 2011

Εξέλιξη έργου - Αύγουστος 2011

Εξέλιξη έργου - Δεκέμβριος 2011 

   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and