Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΘΕΜΑΕΓΓΡΑΦΟΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣSorted By ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ In Descending Order
2019126Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης μονίμου προσωπικού, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα126 13-11-2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης μονίμου προσωπικού.pdf22/11/2019
2019113Λήψη απόφασης για την 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019 Δήμου Κορυδαλλού113 22-10-2019 Λήψη απόφασης για την 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019.pdf22/10/2019
2019107ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ107 16-10-2019 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019.pdf16/10/2019
2019109διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους109 16-10-2019 διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.pdf16/10/2019
2019110επικαιροποίηση της νομιμοποίησης πληρεξουσίων δικηγόρων110 16-10-2019 επικαιροποίηση της νομιμοποίησης πληρεξουσίων δικηγόρων.pdf16/10/2019
2019111τρόπος επίδοσης της πρόσκλησης σε συνεδρίαση, στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής111 16-10-2019 τρόπος επίδοσης της πρόσκλησης σε συνεδρίαση, στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.pdf16/10/2019
2019106Προέλεγχος Απολογισμού Ισολογισμού έτους 2018 Δήμου Κορυδαλλού106 16-10-2019 Προέλεγχος Απολογισμού Ισολογισμού έτους 2018 Δήμου Κορυδαλλού.pdf16/10/2019
2019105λήψη απόφασης την από 03 01 2019 με ΓΑΚ 46 2019 αγωγής εργαζομένων105 14-10-2019 λήψη απόφασης την από 03 01 2019 με ΓΑΚ 46 2019 αγωγής εργαζομένων _signed.pdf14/10/2019
2019103 Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων103 09-10-2019 Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων.pdf9/10/2019
2019104συγκρότηση επιτροπής για το έργο επέκταση αναβάθμιση υποδομών κοιν. υπηρεσιω104 09-10-19 συγκρότηση επιτροπής για το έργο επέκταση αναβάθμιση υποδομών κοιν. υπηρεσιων.pdf9/10/2019
2019102Λήψη απόφασης για την 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ο.Α.Π102 09-10-2019 Λήψη απόφασης για την 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.pdf9/10/2019
201988Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 έως 202188 25-09-19 Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 έως 2021.pdf25/9/2019
201989Λήψη απόφασης για την 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 201989 25-09-2019 Λήψη απόφασης για την 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019.pdf25/9/2019
201990 Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου Προμήθεια καυσίμων φυσικού αερίου & λιπαντικών90 25-09-2019 Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου Προμήθεια καυσίμων φυσικού αερίου & λιπαντικών.pdf25/9/2019
201991Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου Προμήθεια καυσίμων φυσικού αερίου & λιπαντικών91 25-09-2019 Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου Προμήθεια καυσίμων φυσικού αερίου & λιπαντικών.pdf25/9/2019
201992Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου Προμήθεια καυσίμων φυσικού αερίου & λιπαντικών92 25-09-2019 Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου Προμήθεια καυσίμων φυσικού αερίου & λιπαντικών.pdf25/9/2019
201993 Κατακύρωση του έργου επισκευές στο κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών93 25-09-2019 Κατακύρωση του έργου επισκευές στο κτίριο κοινωνικών υπηρεσιών.pdf25/9/2019
201994 Κατακύρωση έργου Τοποθέτηση πλεγμάτων συγκράτησης επικίνδυνων πρανών94 25-09-2019 Κατακύρωση έργου Τοποθέτηση πλεγμάτων συγκράτησης επικίνδυνων πρανών.pdf25/9/2019
201995Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων95 25-09-2019 Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων.pdf25/9/2019
201996ανάκλησης της αρ. 47 2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής96 25-09-2019 ανάκλησης της αρ. 47 2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.pdf25/9/2019
201997απόδοση χρηματικού εντάλματους προπληρωμής ΧΕΠ 1381-201997 25-09-19 απόδοση χρηματικού εντάλματους προπληρωμής ΧΕΠ 1381-2019.pdf25/9/2019
201998Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Αρ Πρωτ 1867498 25-09-2019 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Αρ Πρωτ 18674_signed.pdf25/9/2019
201999Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Αρ. Πρωτ. 1872499 25-09-2019 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Αρ. Πρωτ. 18724.pdf25/9/2019
2019100απαλλαγή Υπολόγου λόγω μη έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής100 25-09-2019 απαλλαγή Υπολόγου λόγω μη έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής.pdf25/9/2019
201987Λήψη απόφασης για Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Άμεσες αποκαταστάσεις βλαβών λόγω σεισμού σε Σχολικά και Δημοτικά κτίρια», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 90.300,00€.87 27-08-2019 διενέργεια διαδικασίας για το έργο άμεσες αποκαταστάσεις βλαβών λογω σεισμού.pdf27/8/2019
201986κατάρτιση όρων για το έργο αποκατάσταση βλαβών λόγω σεισμού σε σχολ. & δημ. κτίρια.86 23-08-2019 αποκατασταση βλαβων λόγω σεισμού σε σχολ και δημ κτίρια.pdf23/8/2019
201981Λήψη απόφασης για την 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 201981 06-08-2019 Λήψη απόφασης για την 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2019.pdf6/8/2019
201982Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού82 06-08-2019 Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμηθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού.pdf6/8/2019
201983Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο παρεμβάσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς83 06-08-2019 Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο παρεμβάσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.pdf6/8/2019
201984συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων84 06-08-19 συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων.pdf6/8/2019
Σελίδα 1 από 138Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and