Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Εκπαιδευτική Κοινότητα

Φίλοι μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

Εκπαιδευτικοί, μέλη σχολικών επιτροπών, γονείς και μαθητές

 

Στο χώρο αυτό έχετε τη δυνατότητα να αναφέρετε προβλήματα, να κάνετε παρατηρήσεις και να καταθέσετε τις ιδέες και απόψεις σας σχετικά με τα ζητήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας στον Κορυδαλλό. Χρησιμοποιείστε για αυτό την online φόρμα συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

 

Πολύ σύντομα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα σας απαντήσουν και θα κάνουν τις προβλεπόμενες ενέργειες

 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

 

 

Φίλοι μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

Εκπαιδευτικοί, μέλη σχολικών επιτροπών, γονείς και μαθητές

 

Στο χώρο αυτό έχετε τη δυνατότητα να αναφέρετε προβλήματα, να κάνετε παρατηρήσεις και να καταθέσετε τις ιδέες και απόψεις σας σχετικά με τα ζητήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας στον Κορυδαλλό. Χρησιμοποιείστε για αυτό την online φόρμα συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

 

Πολύ σύντομα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα σας απαντήσουν και θα κάνουν τις προβλεπόμενες ενέργειες

 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

 

 


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and