Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Ε.Δ.Α.Π.Ε.

 

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος αρμόδιος για τα ΚΑΠΗ: Ηλίας Κοσμίδης

  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ
(A΄) ΚΑΠΗ
  ΗΠΕΙΡΟΥ 115

210-54.50.972
210-54.48.280

210-54.48.280
(Β΄) ΚΑΠΗ
  ΑΡΚΑΔΙΟΥ 10 & ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ

210-49.63.403
210-49.63.273

210-49.63.273
(Γ΄) ΚΑΠΗ
  ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 30

210-49.79.513
210-49.79.533

210-49.79.533
(Δ΄) ΚΑΠΗ
  ΘΗΡΑΣ 41

210-56.98.484
210-56.98.464

210-56.98.694

(Ε΄) ΚΑΠΗ

  ΨΑΡΩΝ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

213 2129310
 

              


   (ΣΤ') ΚΑΠΗ     ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 10       210-49.42.412                  -

 
Email:tmimahlikiomenon@korydallos.gr  

 

Με το Ν. 3852/2010- Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης η λειτουργία των ΕΔΑΠΕ μεταφέρθηκε στον Δήμο Κορυδαλλού.  Στόχος των Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης Ενηλίκων είναι:

 • Η παροχή σε ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Κορυδαλλού, ιατρικής φροντίδας, νοσηλευτικής, φαρμακευτικής φροντίδας φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας.
 • Η δημιουργία χώρων συναντήσεων, σε διάφορες περιοχές του Δήμου, όπου η Τρίτη Ηλικία θα  ψυχαγωγείται, θα δραστηριοποιείται, θα ενημερώνεται και θα βρίσκει ηθική υποστήριξη.
 • Η προσφορά στους ηλικιωμένους οργανωμένης ψυχαγωγίας ( με εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, προβολή ταινιών, συνεστιάσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.λ.π.)
 • Η παροχή βοήθειας στο σπίτι, σε άτομα μοναχικά και μη αυτοεξυπηρετούμενα.
 • Η απασχόληση των μελών σε ομάδες αυτενέργειας σε ποικίλες δραστηριότητες.
 • Η διαφώτιση των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες της Τρίτης ηλικίας.
 • Η έρευνα σχετικών θεμάτων με την Τρίτη ηλικία.
 • Η πρόληψη των βιολογικών και κοινωνικών προβλημάτων γενικότερα της Τρίτης ηλικίας, ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.


Μέλη των ΚΑΠΗ μπορούν να εγγραφούν άτομα από 60 ετών και άνω, ή άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί σε μικρότερη ηλικία, άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στα όρια του Δήμου χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων .

Με τα σημερινά στοιχεία της Υπηρεσίας μας είναι εγγεγραμμένα 3.000 μέλη.

Παρέχονται:

 1. Κοινωνική εργασία στα μέλη, στο άμεσο περιβάλλον τους και στην κοινότητα.
 2. Φυσικοθεραπεία στα μέλη του και εάν παρίσταται ανάγκη και είναι εφικτό και κατ' οίκον.
 3. Εργοθεραπεία στα μέλη και εάν παρίσταται ανάγκη και είναι εφικτό και κατ' οίκον.
 4. Νοσηλευτική φροντίδα στα μέλη του και εάν παρίσταται ανάγκη και είναι εφικτό και κατ' οίκον.
 5. Βοήθεια στο σπίτι για τα άτομα που ζουν μόνα τους ή γι αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρετήσεως, μέσα και έξω από το σπίτι (π.χ. ελαφρύ μαγείρεμα, πληρωμές λογαριασμών, καθαριότητα χώρου, συνοδεία σε γιατρούς, επιτροπές κλπ.)
 6. Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη, παροχή ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας κατ' οίκον εάν είναι εφικτό.
 7. Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές με πούλμαν, χορούς κλπ.) και επιμόρφωση (διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, εργασία με ομάδες κλπ.)
 8. Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις
 9. Επιμόρφωση μελών με δασκάλους χορού, χορωδίας και εικαστικών (μέσα από ομάδες)
 10. Εντευκτήριο ,στο οποίο λειτουργεί κυλικείο, που προσφέρει ρόφημα, αναψυκτικά κλπ. (με την ελάχιστη τιμή κόστους) , βιβλιοθήκη όπου βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση τα μέλη. 
 11. Σε κάθε τμήμα του ΕΔΑΠΕ λειτουργούν δραστηριότητες με εκπαιδευτές που διδάσκουν στα μέλη : παραδοσιακούς χορούς, χορωδία, χοροκίνηση. 

   

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΨΑΡΩΝ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 2132129310, 302, 304, 305
FAX: 2132129303 

Τα τμήματα λειτουργούν όλο τον χρόνο από τις 7:00 π.μ. μέχρι της 21:00 μ.μ.
και το Σάββατο από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 12:30 μ.μ.


 

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος αρμόδιος για τα ΚΑΠΗ: Ηλίας Κοσμίδης

  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ
(A΄) ΚΑΠΗ
  ΗΠΕΙΡΟΥ 115

210-54.50.972
210-54.48.280

210-54.48.280
(Β΄) ΚΑΠΗ
  ΑΡΚΑΔΙΟΥ 10 & ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ

210-49.63.403
210-49.63.273

210-49.63.273
(Γ΄) ΚΑΠΗ
  ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 30

210-49.79.513
210-49.79.533

210-49.79.533
(Δ΄) ΚΑΠΗ
  ΘΗΡΑΣ 41

210-56.98.484
210-56.98.464

210-56.98.694

(Ε΄) ΚΑΠΗ

  ΨΑΡΩΝ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

213 2129310
 

              


   (ΣΤ') ΚΑΠΗ     ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 10       210-49.42.412                  -

 
Email:tmimahlikiomenon@korydallos.gr  

 

Με το Ν. 3852/2010- Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης η λειτουργία των ΕΔΑΠΕ μεταφέρθηκε στον Δήμο Κορυδαλλού.  Στόχος των Εργαστηρίων Δημιουργικής Απασχόλησης Ενηλίκων είναι:

 • Η παροχή σε ηλικιωμένα άτομα της περιοχής του Δήμου Κορυδαλλού, ιατρικής φροντίδας, νοσηλευτικής, φαρμακευτικής φροντίδας φυσιοθεραπείας και εργοθεραπείας.
 • Η δημιουργία χώρων συναντήσεων, σε διάφορες περιοχές του Δήμου, όπου η Τρίτη Ηλικία θα  ψυχαγωγείται, θα δραστηριοποιείται, θα ενημερώνεται και θα βρίσκει ηθική υποστήριξη.
 • Η προσφορά στους ηλικιωμένους οργανωμένης ψυχαγωγίας ( με εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, προβολή ταινιών, συνεστιάσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.λ.π.)
 • Η παροχή βοήθειας στο σπίτι, σε άτομα μοναχικά και μη αυτοεξυπηρετούμενα.
 • Η απασχόληση των μελών σε ομάδες αυτενέργειας σε ποικίλες δραστηριότητες.
 • Η διαφώτιση των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες της Τρίτης ηλικίας.
 • Η έρευνα σχετικών θεμάτων με την Τρίτη ηλικία.
 • Η πρόληψη των βιολογικών και κοινωνικών προβλημάτων γενικότερα της Τρίτης ηλικίας, ώστε να παραμείνουν ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.


Μέλη των ΚΑΠΗ μπορούν να εγγραφούν άτομα από 60 ετών και άνω, ή άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί σε μικρότερη ηλικία, άνδρες και γυναίκες που κατοικούν στα όρια του Δήμου χωρίς διάκριση οικονομικών δυνατοτήτων .

Με τα σημερινά στοιχεία της Υπηρεσίας μας είναι εγγεγραμμένα 3.000 μέλη.

Παρέχονται:

 1. Κοινωνική εργασία στα μέλη, στο άμεσο περιβάλλον τους και στην κοινότητα.
 2. Φυσικοθεραπεία στα μέλη του και εάν παρίσταται ανάγκη και είναι εφικτό και κατ' οίκον.
 3. Εργοθεραπεία στα μέλη και εάν παρίσταται ανάγκη και είναι εφικτό και κατ' οίκον.
 4. Νοσηλευτική φροντίδα στα μέλη του και εάν παρίσταται ανάγκη και είναι εφικτό και κατ' οίκον.
 5. Βοήθεια στο σπίτι για τα άτομα που ζουν μόνα τους ή γι αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρετήσεως, μέσα και έξω από το σπίτι (π.χ. ελαφρύ μαγείρεμα, πληρωμές λογαριασμών, καθαριότητα χώρου, συνοδεία σε γιατρούς, επιτροπές κλπ.)
 6. Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη, παροχή ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας κατ' οίκον εάν είναι εφικτό.
 7. Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές με πούλμαν, χορούς κλπ.) και επιμόρφωση (διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, εργασία με ομάδες κλπ.)
 8. Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις
 9. Επιμόρφωση μελών με δασκάλους χορού, χορωδίας και εικαστικών (μέσα από ομάδες)
 10. Εντευκτήριο ,στο οποίο λειτουργεί κυλικείο, που προσφέρει ρόφημα, αναψυκτικά κλπ. (με την ελάχιστη τιμή κόστους) , βιβλιοθήκη όπου βρίσκουν συντροφιά και απασχόληση τα μέλη. 
 11. Σε κάθε τμήμα του ΕΔΑΠΕ λειτουργούν δραστηριότητες με εκπαιδευτές που διδάσκουν στα μέλη : παραδοσιακούς χορούς, χορωδία, χοροκίνηση. 

   

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΨΑΡΩΝ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 2132129310, 302, 304, 305
FAX: 2132129303 

Τα τμήματα λειτουργούν όλο τον χρόνο από τις 7:00 π.μ. μέχρι της 21:00 μ.μ.
και το Σάββατο από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 12:30 μ.μ.Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and