Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 5 Απριλίου 2020
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
48 / 2015 Λήψη απόφασης για την αποδοχή συνεργασίας αφιλοκερδώς των συμβουλευτικών υπηρεσιών με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.
25 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου κ.λ.π.
44 / 2020 Λήψη απόφασης για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορυδαλλού
43 / 2020 Λήψη απόφασης για το ότι οι χρήστες του e-banking στην EUROBANK, ενεργούν έκαστος χωριστά, για τις συναλλαγές που εκτελούν και δεν υπάρχει εγκριτική ροή.
42 / 2020 Λήψη απόφασης για την υπογραφή Μνημονίου/Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου UNESCO Πειραιά και Νήσων και του Δήμου Κορυδαλλού για την υλοποίηση Σχεδίου Δράσης που αφορά στην λειτουργία Πιλοτικού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ».
41 / 2020 Λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π.) και του Δήμου Κορυδαλλού με σκοπό την αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των Συνεργαζόμενων Φορέων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας κ.λ.π.
39 / 2020 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού
38 / 2020 Λήψη απόφασης για την Α΄ Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων, έτους 2020, ποσού 119.850,00€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού
36 / 2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο: «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣ ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» και με κωδικό ΟΠΣ 5001452 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ.λ.π.
35 / 2020 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ.: 1/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το ποσό.
Σελίδα 1 από 377Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and