Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
48 / 2015 Λήψη απόφασης για την αποδοχή συνεργασίας αφιλοκερδώς των συμβουλευτικών υπηρεσιών με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.
25 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου κ.λ.π.
263 / 2019 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ. 40/2018 Α.Δ.Σ., ως προς την αποδοχή της παράτασης και ως προς το όνομα του εξουσιοδοτούμενου για την υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού κ.λ.π.
262 / 2019 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ. 307/2018 Α.Δ.Σ., ως προς το όνομα του εξουσιοδοτούμενου για την υπογραφή της σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018».
257 / 2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» και με Κωδικό ΟΠΣ 5001738 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ.λ.π.
259 / 2019 Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που συμμετέχει ο Δήμος μας, με την επωνυμία: «Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά» (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/τ. Α΄/30.10.
255 / 2019 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων κατά την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2019
254 / 2019 Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή τριών (3) δένδρων, είδους λιγούστρου, λόγω κατεδάφισης γειτνιάζουσας κατοικίας, επί της οδού Παύλου Μελά, αριθμ. 11
253 / 2019 Λήψη απόφασης για την διοργάνωση εκδήλωσης για την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου CLEAR
252 / 2019 Λήψη απόφασης για την απόσυρση προηγούμενης κατατεθειμένης πρότασης, σύμφωνα με την αριθμ.:344/28-12-2016 Α.Δ.Σ. και υποβολή νέας πρότασης έργου με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Κορυδαλλού» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.1 με τίτλο «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων κ.α.
Σελίδα 1 από 368Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and