Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
48 / 2015 Λήψη απόφασης για την αποδοχή συνεργασίας αφιλοκερδώς των συμβουλευτικών υπηρεσιών με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.
25 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου κ.λ.π.
26 / 2017 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμής μονάδας για αποζημίωση ρυμοτομούμενου τμήματος του οικοπέδου με αρ. 01-09 στο Ο.Τ. Γ. 203 στην περιοχή Άνω Δεξαμενή, ιδιοκτησίας κου Σώζου Φραντζέσκου
24 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων & σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού (έτους 2017
119 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών
118 / 2017 Λήψη απόφασης για τoν καθορισμό κοινόχρηστων χώρων επί των οποίων θα επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης τους, για τα έτη 2017 – 2018.
117 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας σε διάφορες περιοχές του Δήμου».
116 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Συνέχιση και ολοκλήρωση εργασιών του 6ου και 8ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού (προσθήκη 6/θέσιου κτιρίου)
115 / 2017 Λήψη απόφασης για την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού (έτους 2017)», συνολικού προϋπολογισμού 2.337.400,00 ευρώ
114 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού» (έτους 2017)», συνολικού προϋπολογισμού 2.337.400,00 ευρώ».
Σελίδα 1 από 300Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and