Δήμος Κορυδαλλού
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
48 / 2015 Λήψη απόφασης για την αποδοχή συνεργασίας αφιλοκερδώς των συμβουλευτικών υπηρεσιών με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.
25 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου κ.λ.π.
248 / 2018 Λήψη απόφασης για την αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).
247 / 2018 Λήψη απόφασης για : α) Την έγκριση οικονομικής επιχορήγησης σε Ιερούς Ναούς του Δήμου Κορυδαλλού, για το έτος 2018, β) Την διάθεση 5.000,00€ & γ) Την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης.
245 / 2018 Λήψη απόφασης σχετικά με κοπές και αυστηρά κλαδέματα σε λεύκες με σοβαρά προβλήματα φυτοϋγείας, με σκοπό την ασφάλεια στην πόλη
244 / 2018 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού».
243 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Κορυδαλλού από την: «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) της ίδιας εταιρείας και για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορυδαλλού κ.λ.π.
240 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα Δήμου Κορυδαλλού».
239 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις στα Δημοτικά Κτίρια».
238 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κορυδαλλού, για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων στο Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού (Θεόδωρος Πούτος)».
Σελίδα 1 από 340Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and