Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

78
2019
21/3/2019
Λήψη απόφασης για την με δημοπρασία μίσθωση ακινήτου που να πληροί τις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/17 για τη στέγαση του Παραρτήματος του Γ΄ Παιδικού Σταθμού (πρώην Ε΄ Παιδικός Σταθμός) και έγκριση δημοσίευσης περιληπτικής διακήρυξης σε δύο (2) εφημερίδες
Διοικητικά Θέματα
Δημοτικό Συμβούλίο
Συνημμένα:
 
Απόφαση 78/2019

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and