Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

243
2018
24/10/2018
Λήψη απόφασης για την έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Κορυδαλλού από την: «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) της ίδιας εταιρείας και για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορυδαλλού κ.λ.π.
Κοινωνικά Θέματα
Δημοτικό Συμβούλίο
Συνημμένα:
 
Απόφαση 243/2018

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and