Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

65
2018
14/3/2018
Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση Επιχορήγησης του Συλλόγου Ποντίων Κορυδαλλού «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ» β) την έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, γ) την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 2.000,00€ και δ) την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης, για το έτος 2018
Οικονομικά θέματα
Δημοτικό Συμβούλίο
Συνημμένα:
 
Απόφαση 65/2018

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and