Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

41
2018
21/2/2018
Λήψη απόφασης για: α) Την έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία: «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», για το έτος 2018, β) Την έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ) Την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) & δ) Την κατανομή της ε
Οικονομικά θέματα
Δημοτικό Συμβούλίο
Συνημμένα:
 
Απόφαση 41/2018

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and