Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
287 / 2017 Λήψη απόφασης για την χρήση του δικαιώματος της παράτασης του ενός (1) μήνα για την Υπηρεσία: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρων, φορτηγάκι κ.λ.π.» του Δήμου μας, όπως ορίζεται στη σύμβαση και στο άρθρο 132 κ.λ.π.
286 / 2017 Λήψη απόφασης για την έναρξη διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή των 88 στρεμμάτων για την οριοθέτηση πεζοδρόμου
285 / 2017 Λήψη απόφασης για τoν καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρούμενου τμήματος του οικοπέδου με αρ.02 στο Ο.Τ.Γ. 399 στην περιοχή Κακοσούλι, ιδιοκτησίας κου Τσαβλόπουλου Αριστείδη
284 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές & Συντηρήσεις στα Δημοτικά Κτίρια (Βρεφονηπιακούς Σταθμούς & Ε.Δ.Α.Π.Ε. κ.λ.π.)
283 / 2017 Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, μετά την δημοσίευση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας
282 / 2017 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017
281 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) τoυ Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2018
280 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού τoυ Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2018
279 / 2017 Λήψη απόφασης για: α). την έγκριση επιχορήγησης του Ποδοσφαιρικού Ομίλου «Α.Π.Ο ΑΕΤΟΣ» Κορυδαλλού, για το έτος 2017, β). την έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ). την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) και δ). την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης
278 / 2017 Λήψη απόφασης για: α). την έγκριση επιχορήγησης του Ποδοσφαιρικού Ομίλου «ΠΗΓΑΣΟΣ» Κορυδαλλού, για το έτος 2017, β). την έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ). την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) και δ). την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης
Σελίδα 9 από 324Πρώτη   Προηγούμενη   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and