Δήμος Κορυδαλλού
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
157 / 2018 Λήψη απόφασης για την αδειοδότηση του Γ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ που λειτουργεί εντός υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού, επί της οδού Σολωμού 4 - 6.
156 / 2018 Λήψη απόφασης για την αδειοδότηση του Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ που λειτουργεί εντός υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού, επί της οδού Σολωμού & Χειμάρας 2 – 4.
155 / 2018 Λήψη απόφασης για την αδειοδότηση του Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ που λειτουργεί εντός υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού, επί της οδού ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 128 & ΥΔΡΑΣ.
154 / 2018 Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
153 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισμού , Ισολογισμού & των Αποτελεσμάτων Χρήσης, έτους 2017 του Δήμου Κορυδαλλού.
151 / 2018 Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
150 / 2018 Λήψη απόφασης για την συμμετοχή δημοτικής αντιπροσωπείας στις εργασίες για το έργο: «Ψηφιακές Στρατηγικές των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών (ΕU city digital strategies for Immigrants integration-EUCIDIN)» στην Valencia (Bαλένθια) της Ισπανίας».
148 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας: «Διαμόρφωση αθλητικού τάπητα και συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού στον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου».
147 / 2018 Λήψη απόφασης για την χορήγηση χρονικής παράτασης ολοκλήρωσης του έργου: «Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων (έτους 2016)».
146 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανακατασκευές, βελτιώσεις και επισκευές κτιρίων Πολιτισμού και Άθλησης».
Σελίδα 9 από 340Πρώτη   Προηγούμενη   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and