Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
216 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση σχετικής πίστωσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων, κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2018.
215 / 2018 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κορυδαλλού.
214 / 2018 Λήψη απόφασης για την διακοπή φιλοξενίας των βρεφών-νηπίων της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού σχολικού έτους 2018-2019, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. 41087/2017 «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών», απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών κ.λ.π
213 / 2018 Λήψη απόφασης για την συνδρομή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων βρεφών-νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κορυδαλλού.
212 / 2018 Λήψη απόφασης για την κάλυψη των κενών θέσεων βρεφών-νηπίων κατά σειρά προτεραιότητας από τις αιτήσεις των επανεγγραφών του πίνακα επιλαχόντων σχολικού έτους 2018-2019.
211 / 2018 Λήψη απόφασης για την διοργάνωση ημερίδας για το Κ.Η.Φ.Η.
210 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση έξι (6) μελετών που αφορούν στο υποέργο: «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο Κορυδαλλού
209 / 2018 Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Αρκαδίου 12 και Παπακυριαζή, στο οποίο στεγάζεται το Β΄Τ.Α.Π.Η. του Δήμου Κορυδαλλού
208 / 2018 Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Ζάππα 1, στο οποίο στεγάζεται το ΔΗ.Κ.ΕΠΙ. του Δήμου Κορυδαλλού.
207 / 2018 Λήψη απόφασης για τoν καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, σε πρώην υπάλληλο του Δήμου μας.
Σελίδα 9 από 345Πρώτη   Προηγούμενη   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and