Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
270 / 2017 Λήψη απόφασης για χρήση του δικαιώματος παράτασης 3 (τριών) μηνών για την προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων και βρεφών, απόρων δημοτών ενόψει των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, για το Κοινωνικό Μαγειρείο, είδη καφενείου καθώς και προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου έτους 2017
269 / 2017 Λήψη απόφασης για την αναπλήρωση διοριστέων, βάσει της αριθμ. 1/592Μ/2007 προκήρυξης του Δήμου μας, για την πλήρωση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, με σειρά προτεραιότητας, οι θέσεις των οποίων δεν καλύφθηκαν από τους αρχικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1003/Γ΄/2009, σύμφωνα
268 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2018
267 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού», οικονομικού έτους 2018. (Σύμφωνα με τη γνώμη του παρατηρητηρίου αριθμ. πρωτ.: 1622/22.11.2017).
266 / 2017 Λήψη απόφασης για την ανάθεση στην «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» της διοργάνωσης και λειτουργίας της δράσης: «ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
265 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή προσαυξήσεων
264 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους, βάσει του άρθρου 174 του Ν. 3463/06
263 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους, βάσει του άρθρου 174 του Ν. 3463/06
261 / 2017 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.: 48/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. και της αριθμ.: 98/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην: «Λήψη απόφασης για την 1η Τροποποίηση της αριθμ.: 245/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. και της αριθμ.: 342/2014 απόφασης του Δ.Σ., ως προς την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου
260 / 2017 Λήψη απόφασης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων με την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών (Δ΄ Κατανομή του 2017, Λειτουργικές Δαπάνες) με ποσό ύψους εκατό χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (100.548,95 €) και την κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές κ.λ.π.
Σελίδα 9 από 322Πρώτη   Προηγούμενη   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and