Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
35 / 2017 Λήψη απόφασης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων με την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών (Α΄ Κατανομή του 2017, Λειτουργικές Δαπάνες) με ποσό ύψους ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (95.666,28 €) και την κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές κ.λ.π.
34 / 2017 Λήψη απόφασης για τις μειώσεις μισθωμάτων κυλικείων του 7ου Γυμνασίου και του 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού
33 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής ποσού 716,80€ από βεβαιωτικό κατάλογο
32 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής ποσού 42,65€ από βεβαιωτικό κατάλογο
31 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής ποσού 244,42€ από βεβαιωτικό κατάλογο.
30 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής ποσού 272,20€ από βεβαιωτικό κατάλογο.
29 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων – Ανταλλακτικών & Ελαστικών, τριών (3) τακτικών & τριών (3) αναπληρωματικών μελών
28 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Yπηρεσιών Διεύθυνσης Πάρκων και Κηποτεχνίας, για τις οποίες λόγω φύσης τους, απαιτείται τεχνική γνώση εφαρμογής εργασιών κ.λ.π.
23 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2016
22 / 2017 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
Σελίδα 9 από 300Πρώτη   Προηγούμενη   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and