Δήμος Κορυδαλλού
Τρίτη, 25 Απριλίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Κατεβάστε Περιεχόμενα Οδηγίες Χρήσης

αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
254 / 2016 Λήψη απόφασης για την Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης για την δέσμευση πίστωσης ύψους 3.000,00€ για τα Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων στο εσωτερικό, έτους 2016.
253 / 2016 Λήψη απόφασης για την Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης για την δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€) για τα Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Δημάρχου στο εσωτερικό, έτους 2016.
252 / 2016 Λήψη απόφασης για το άνοιγμα νέου λογαριασμού στην ALPHA BANK.
251 / 2016 Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
250 / 2016 Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κυλικείο εντός του 3ου Λυκείου Κορυδαλλού σε ισόγειο χώρο.
249 / 2016 Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής & Διάθεσης Πρόχειρου Γεύματος - Κυλικείο με σκεύη μιας χρήσεως, εντός 1ου ΕΠΑ.Λ Δήμου Κορυδαλλού.
248 / 2016 Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργιάς επιχείρηση αναψυχής σε ισόγειο χώρο, με σκεύη μιας χρήσης εντός του υπαίθριου δημοτικού θεάτρου ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ.
247 / 2016 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας, Πρασίνου & Τεχνικών Υπηρεσιών για το υπόλοιπο του έτους 2016 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/8.8.2016.
246 / 2016 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών για το υπόλοιπο του έτους 2016 βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/8.8.2016.
245 / 2016 Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής & τον ορισμό Συμβούλων ως μέλη Επιτροπής Σύνταξης Πρωτοκόλλου Ακαταλληλότητας Οχημάτων & Μηχανημάτων.
Σελίδα 9 από 289Πρώτη   Προηγούμενη   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and