Δήμος Κορυδαλλού
Τρίτη, 25 Απριλίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Κατεβάστε Περιεχόμενα Οδηγίες Χρήσης

αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
269 / 2016 Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, για το έτος 2017.
268 / 2016 Λήψη απόφασης για τις Θρησκευτικές ή Επετειακές Εορτές, για το έτος 2017.
267 / 2016 Λήψη απόφασης για την έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2016.
266 / 2016 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Δ΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2016.
265 / 2016 Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
264 / 2016 Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Επιχείρηση Αναψυχής σε ισόγειο χώρο με σκεύη εντός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Κλειστό Γυμναστήριο) Δήμου Κορυδαλλού.
263 / 2016 Λήψη απόφασης για: α) Την έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, β) Την έγκριση της ΑΑΥ 406/2016 & γ) Την διάθεση της σχετικής πίστωσης.
262 / 2016 Λήψη απόφασης για την ακύρωση της ΑΑΥ 364/2016, που αφορά σε Οδοιπορικά έξοδα & Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων στο εσωτερικό, έτους 2016.
261 / 2016 Λήψη απόφασης για την ακύρωση της ΑΑΥ 363/2016, που αφορά σε Οδοιπορικά έξοδα και Αποζημίωση Δημάρχου στο εσωτερικό, έτους 2016.
242 / 216 Λήψη απόφασης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων με την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών (Γ΄ κατανομή του 2016, Λειτουργικές Δαπάνες) με ποσό ύψους 95.662,28€ (ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) και την κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές κ.λ.π.
Σελίδα 8 από 289Πρώτη   Προηγούμενη   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and