Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
45 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: Μονώσεις στα Σχολικά Κτίρια Δήμου Κορυδαλλού.
44 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου – Σ22
43 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου Σ22
42 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2016
41 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2016.
40 / 2017 Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
39 / 2017 Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την χρονική περίοδο, από 06.03.2017 έως 31.08.2019.
38 / 2017 Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την χρονική περίοδο, από 06.03.2017 έως 31.08.2019.
37 / 2017 Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο, από 06.03.2017 έως 31.08.2019.
36 / 2017 Λήψη απόφασης για την συμμετοχή δημοτικής αντιπροσωπείας στο διεθνές πρόγραμμα Χρυσοπράσινο Φύλλο
Σελίδα 8 από 300Πρώτη   Προηγούμενη   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and