Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
297 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Eκτίμησης Ακινήτων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, έτους 2018
296 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
295 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Τροφίμων για τις ανάγκες των Κοινωνικών Υπηρεσιών καθώς και των επιχορηγούμενων Δομών για τα έτη 2018 & 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
294 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου μας για τα έτη 2018 & 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
293 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφικών, Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας για τα έτη 2018 & 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
292 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των Βρεφικών, Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας για τα έτη 2018 & 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
291 / 2017 Λήψη απόφασης για χρήση του δικαιώματος παράτασης 3 (τριών) μηνών για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2017, όπως ορίζεται στα συμφωνητικά και σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 (παρ.1α)».
290 / 2017 Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης για: «Αμοιβή για ψηφιακή μετατροπή έντυπου υλικού & πρόσβαση του Δήμου στο διαδίκτυο μέσω ιστοσελίδας», προϋπολογισμού 1.500,00€ και δέσμευση πίστωσης
289 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση του έργου ψηφιακής μετατροπής έντυπου υλικού και πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ιστοσελίδας
288 / 2017 Λήψη απόφασης για την διενέργεια προμηθειών του Δήμου Κορυδαλλού για το έτος 2018 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων
Σελίδα 8 από 324Πρώτη   Προηγούμενη   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and