Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
307 / 2017 Λήψη απόφασης για: α). την έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης, έτους 2017, στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή β). την έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ) την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00€) και δ). την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης
306 / 2017 Λήψη απόφασης για: α). την έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης, έτους 2017, στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή β). την έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ) την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00€) και δ). την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης
305 / 2017 Λήψη απόφασης για την αποδοχή υπογραφής νέας Προγραμματικής Σύμβασης εξυπηρέτησης του Δήμου από το Σ.Μ.Α. Σχιστού, από 01.01.2018 έως 30.10.2020
304 / 2017 Λήψη απόφασης για την αποδοχή παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης εξυπηρέτησης του Δήμου από το Σ.Μ.Α. Σχιστού, από 01.11.2017 έως 31.12.2017
303 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης για την αγορά ενός (1) επιβατικού οχήματος συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.000,00€ και διάθεση σχετικής πίστωσης
302 / 2017 Λήψη απόφασης για τoν ορισμό υπευθύνων κίνησης και χρηστών, νέων λογαριασμών Alpha Bank
301 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών
300 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους, βάσει του άρθρου 174 του Ν. 3463/06
299 / 2017 Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
298 / 2017 Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής για την Διεξαγωγή Δημοπρασιών για τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός μελών αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, έτους 2018
Σελίδα 7 από 324Πρώτη   Προηγούμενη   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and