Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
290 / 2017 Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης για: «Αμοιβή για ψηφιακή μετατροπή έντυπου υλικού & πρόσβαση του Δήμου στο διαδίκτυο μέσω ιστοσελίδας», προϋπολογισμού 1.500,00€ και δέσμευση πίστωσης
289 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση του έργου ψηφιακής μετατροπής έντυπου υλικού και πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ιστοσελίδας
288 / 2017 Λήψη απόφασης για την διενέργεια προμηθειών του Δήμου Κορυδαλλού για το έτος 2018 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων
287 / 2017 Λήψη απόφασης για την χρήση του δικαιώματος της παράτασης του ενός (1) μήνα για την Υπηρεσία: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρων, φορτηγάκι κ.λ.π.» του Δήμου μας, όπως ορίζεται στη σύμβαση και στο άρθρο 132 κ.λ.π.
286 / 2017 Λήψη απόφασης για την έναρξη διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή των 88 στρεμμάτων για την οριοθέτηση πεζοδρόμου
285 / 2017 Λήψη απόφασης για τoν καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρούμενου τμήματος του οικοπέδου με αρ.02 στο Ο.Τ.Γ. 399 στην περιοχή Κακοσούλι, ιδιοκτησίας κου Τσαβλόπουλου Αριστείδη
284 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές & Συντηρήσεις στα Δημοτικά Κτίρια (Βρεφονηπιακούς Σταθμούς & Ε.Δ.Α.Π.Ε. κ.λ.π.)
283 / 2017 Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, μετά την δημοσίευση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας
282 / 2017 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017
281 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) τoυ Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2018
Σελίδα 7 από 322Πρώτη   Προηγούμενη   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and