Δήμος Κορυδαλλού
Τρίτη, 25 Απριλίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Κατεβάστε Περιεχόμενα Οδηγίες Χρήσης

αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
279 / 2016 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ.: 215/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΑΒΜ-1064.
278 / 2016 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής ύψους 220,93€, πλέον προσαυξήσεις που αφορά οφειλές από τέλος ακαθαρίστων εσόδων για τα έτη 2010, 2011, 2012 & 2013.
277 / 2016 Λήψη απόφασης για ανάληψη υποχρέωσης για την εκτέλεση της : «Διοργάνωση ημερίδας στο πλαίσιο ανακήρυξης του 2016 , ως διεθνούς έτους παγκόσμιας κατανόησης», προϋπολογισμού 1.100,00€ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.
276 / 2016 Λήψη απόφασης για διενέργεια προμηθειών του Δήμου Κορυδαλλού για το έτος 2017 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων.
275 / 2016 Λήψη απόφασης για: α) Την έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης με αριθμό: 21/2016Ε, του έργου με τίτλο: «Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2016)», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) & β) Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου κ.λ.π.
274 / 2016 Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικού προστίμου μη τήρησης Καθαριότητας από τους συμμετέχοντες εμπόρους στις εμποροπανηγύρεις που τελούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
273 / 2016 Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του τέλους, ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), για το έτος 2017.
272 / 2016 Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2017.
271 / 2016 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό, κατά κατηγορία του συντελεστή του τέλους εμπορικής διαφήμισης, για το έτος 2017.
270 / 2016 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή, κατά τετραγωνικό μέτρο, του τέλους χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, για το έτος 2017.
Σελίδα 7 από 289Πρώτη   Προηγούμενη   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and