Δήμος Κορυδαλλού
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
177 / 2018 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ.: 84/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. καθώς και της αριθμ.: 261/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά το μέρος και μόνο που αφορά στα τετραγωνικά του σώματος του περιπτέρου (οικίσκου).
176 / 2018 Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών οφειλέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06.
175 / 2018 Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους, βάσει του άρθρου 174 του Ν. 3463/06.
174 / 2018 Λήψη απόφασης για: A). Tην απευθείας μίσθωση ακινήτου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για επέκταση του Παραρτήματος του Γ΄ Παιδικού Σταθμού (πρώην Ε΄ Παιδικός Σταθμός) προκειμένου να λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 99/2017, Β). Την τροποποίηση όρων υφιστάμενης κ.λ.π.
173 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την μεταφορά μελών του Τμήματος Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων –Τ.Α.Π.Η. με ιδιωτικά λεωφορεία (αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης με οδηγό).
172 / 2018 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρούμενου τμήματος οικοπέδου, επί των οδών Αιγάλεω αριθμ. 54 και Ερεχθείου, συνιδιοκτησίας Ελένης Στυλιανού, Άννας Στυλιανού και Στυλιανής Στυλιανού.
171 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και ο καθορισμός του τρόπου ανάθεσης -με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό - του έργου με τίτλο: «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπών συναφών υποδομών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 600.000,00€.
170 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και ο καθορισμός του τρόπου ανάθεσης -με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό - της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 145.000,00€.
169 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης - με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό - της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 267.000,00€.
168 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Γενικές Επισκευές & Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων (έτους 2017)».
Σελίδα 7 από 340Πρώτη   Προηγούμενη   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and