Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
240 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ παραλαβής του έργου: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα Δήμου Κορυδαλλού».
239 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις στα Δημοτικά Κτίρια».
238 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κορυδαλλού, για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων στο Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού (Θεόδωρος Πούτος)».
237 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση κατασκευής κλιμακωτού πεζοδρομίου.
236 / 2018 Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης του Δήμου Κορυδαλλού, με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων € (200.000,00 ευρώ), στο Υπουργείο Εσωτερικών για την προσαρμογή τεσσάρων (4) λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου κ.λ.π.
235 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης, έτους 2018, στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.
234 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης, έτους 2018, στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
232 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της αποδοχή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ποσού 161.400,00 και κατανομή τους.
231 / 2018 Λήψη απόφασης για την αποδοχή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου Κορυδαλλού, (5η,6η, 7η & 8η μηνιαία κατανομή έτους 2018) ποσού 198.550,00€ και κατανομή της».
230 / 2018 Λήψη απόφασης για την αποδοχή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου Κορυδαλλού, (1η, 2η, 3η & 4η μηνιαία κατανομή έτους 2018) ποσού 198.550,00€ και κατανομή της».
Σελίδα 7 από 345Πρώτη   Προηγούμενη   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and