Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
335 / 2016 Λήψη απόφασης για την αποζημίωση χρήσης του Γκαράζ του Δήμου, για το έτος 2016.
334 / 2016 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού και τη χωροθέτηση των ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ και ΝΕΩΝ περιπτέρων.
333 / 2016 Λήψη απόφασης για την εκχώρηση δικαιώματος υπαγωγής σε διαδικασία τακτοποίησης των αυθαίρετων κατασκευών επί των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.16α του άρθρου 23 του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174 /Α΄/ 08.08.2013) που αφορά σε : «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης κ.λ.π.
332 / 2016 Λήψη απόφασης για την ανάληψη υποχρέωσης για την εκτέλεση της: «Παροχή υπηρεσίας ψηφιακής μετατροπής έντυπου υλικού και πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ιστοσελίδας έτους 2016», προϋπολογισμού 1.500,00€ και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης
331 / 2016 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για το υπόλοιπο, του έτους 2016 και για το έτος 2017, βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/08.08.2016.
330 / 2016 Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής για την Διεξαγωγή Δημοπρασιών για τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός μελών αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, έτους 2017
329 / 2016 Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής Eκτίμησης Ακινήτων και ορισμός μελών αυτής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, έτους 2017.
328 / 2016 Λήψη απόφασης για την χρήση του δικαιώματος παράτασης τριών (3) μηνών για την προμήθεια ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για τη σίτιση νηπίων και βρεφών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς έτους 2016, όπως ορίζεται στο συμφωνητικό και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α κ.λ.π.
327 / 2016 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Tεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.
326 / 2016 Λήψη απόφασης για την επέκταση-ανανέωση για ένα (1) έτος της υπ΄αριθμ. πρωτ.: 31048/28.09.2015 Σύμβασης: « Περισυλλογή αποθήκευσης και εκποίησης Ο.Τ.Κ.Ζ. Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής».
Σελίδα 7 από 293Πρώτη   Προηγούμενη   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and