Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
55 / 2017 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση με αριθμ.: 390.30.12.2014 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
54 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση του από 13/03/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων επί των προσφυγών που αφορούν στο Διεθνή Διαγωνισμό (αρ. Διακ.: 40292/27.12.2016) για την προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων και βρεφών, άπορων δημοτών ενόψει των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων κ.α.
53 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.
52 / 2017 Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής για την κατάρτιση ετήσιου Μητρώου Αρρένων, για το έτος 2016.
51 / 2017 Λήψη απόφασης για την μετατροπή της σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της εργαζόμενης Αναστασίου Μαρίνας, σε σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
50 / 2017 Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το έτος 2017.
49 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Κορυδαλλού.
48 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
47 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
46 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού.
Σελίδα 7 από 300Πρώτη   Προηγούμενη   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and