Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
300 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους, βάσει του άρθρου 174 του Ν. 3463/06
299 / 2017 Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
298 / 2017 Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής για την Διεξαγωγή Δημοπρασιών για τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός μελών αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, έτους 2018
297 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Eκτίμησης Ακινήτων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, έτους 2018
296 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
295 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Τροφίμων για τις ανάγκες των Κοινωνικών Υπηρεσιών καθώς και των επιχορηγούμενων Δομών για τα έτη 2018 & 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
294 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου μας για τα έτη 2018 & 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
293 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Τροφίμων για τις ανάγκες των Βρεφικών, Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας για τα έτη 2018 & 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
292 / 2017 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των Βρεφικών, Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας για τα έτη 2018 & 2019, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
291 / 2017 Λήψη απόφασης για χρήση του δικαιώματος παράτασης 3 (τριών) μηνών για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2017, όπως ορίζεται στα συμφωνητικά και σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 (παρ.1α)».
Σελίδα 6 από 322Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and