Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
9 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών για τις Τεχνικές Υπηρεσίες, για το έτος 2018
8 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών για την Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών, για το έτος 2018
7 / 2018 Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ - Ν.4412/2016», για την Υπηρεσία : «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρων & λοιπών μηχανοκίνητων οχημάτων του δήμου μας» για το έτος 2018.
6 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41€, για το έτος 2018
5 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Τεχνικής Φύσεως, για το έτος 2018
4 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου – Σ21».
3 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο: Ανακατασκευή οδών με αντιολισθηρά οδοστρώματα
2 / 2018 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους σε κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής & του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου χώρου κ.λ.π.
1 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων & σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής & Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού)», συνολικής δαπάνης 4.590.000,00€.
308 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης: «Αποζημίωση για χρήση Γκαράζ» του Δήμου για το έτος 2017 και διάθεση της πίστωσης
Σελίδα 6 από 324Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and