Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
73 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή προσαυξήσεων.
72 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής ποσού 709,67€ από βεβαιωτικό κατάλογο.
71 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής ύψους 452,83€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά οφειλές Δημοτικών Τελών στο όνομα της κ. ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗ
70 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής ύψους 17.327,80€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά οφειλές από τέλη ύδρευσης στο όνομα του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΟΥΤΣΑΚΗ.
69 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής ύψους 992,99€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά υπόλοιπο οφειλής από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, στο όνομα ΣΑΛΤΣΑ Α.Ε
68 / 2017 Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης για συναλλαγές με P.O.S. μέσω Alpha Bank.
66 / 2017 Λήψη απόφασης για την κίνηση των λογαριασμών του Δήμου στη Τράπεζα ALPHA BANK.
65 / 2017 Λήψη απόφασης για την κίνηση του web banking.
57 / 2017 Λήψη απόφασης σχετικά με την διαπίστωση δικαιώματος συμμετοχής, τις διαδικασίες έκδοσης άδειας καθώς και τον ορισμό της Επιτροπής για τις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2017.
56 / 2017 Λήψη απόφασης για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων, έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορυδαλλού.
Σελίδα 6 από 300Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and