Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Κατεβάστε Περιεχόμενα Οδηγίες Χρήσης

αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
349 / 2016 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των Βρεφικών & Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας, για το έτος 2017.
348 / 2016 Λήψη απόφασης για την εφαρμογή του δικαιώματος της παράτασης 3 (τριών) μηνών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου έτους 2017, όπως ορίζεται στο συμφωνητικό και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
347 / 2016 Λήψη απόφασης για την αποδοχή & κατανομή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου Κορυδαλλού, (πρώην ΣΑΤΑ) 5η, 6η και 7η κατανομή έτους 2016 ποσού 148.912,50€.
346 / 2016 Λήψη απόφασης για την αποδοχή & κατανομή πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου Κορυδαλλού, (πρώην ΣΑΤΑ) 2η, 3η και 4η κατανομή έτους 2016 ποσού 148.912,50€.
345 / 2016 Λήψη απόφασης για την αποδοχή & κατανομή πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου Κορυδαλλού, (πρώην ΣΑΤΑ) 1η κατανομή έτους 2016 ποσού 49.637,50€.
344 / 2016 Λήψη απόφασης αποδοχής υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6i.26-27.1 με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» της ΕΥΔ του ΕΠ “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος κ.λ.π.
343 / 2016 Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας.
341 / 2016 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Z΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
338 / 2016 Λήψη απόφασης για την έγκριση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.), οικονομικού έτους 2017.
337 / 2016 Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2017.
Σελίδα 6 από 293Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and