Δήμος Κορυδαλλού
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
191 / 2018 Λήψη απόφασης για την ίδρυση παραρτήματος του 17ου Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2018-2019.
190 / 2018 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών, στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κορυδαλλού», προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€), στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ068 του Επιχειρησιακού Προγράμματος κ.λ.π.
188 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης του έργου: Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2018)» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 25.000,00€.
187 / 2018 Λήψη απόφασης για την ανάθεση της οργάνωσης και λειτουργίας προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων ανταποδοτικού χαρακτήρα καθώς και για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων του Δήμου Κορυδαλλού για την εύρυθμη λειτουργία της επιμόρφωσης δημοτών στο πλαίσιο του Δημοτικού Κέντρου κ.α.
186 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού (έτους 2017).
185 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: Επισκευές και συντηρήσεις στα Δημοτικά κτίρια.
184 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα Δήμου Κορυδαλλού
183 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ.: 33/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» που αφορά στη: Λήψη απόφασης για την υποβολή Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών, έτους 2018 κ.λ.π.
182 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.
181 / 2018 Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
Σελίδα 6 από 340Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and