Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
349 / 2016 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες των Βρεφικών & Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας, για το έτος 2017.
348 / 2016 Λήψη απόφασης για την εφαρμογή του δικαιώματος της παράτασης 3 (τριών) μηνών για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου έτους 2017, όπως ορίζεται στο συμφωνητικό και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
347 / 2016 Λήψη απόφασης για την αποδοχή & κατανομή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου Κορυδαλλού, (πρώην ΣΑΤΑ) 5η, 6η και 7η κατανομή έτους 2016 ποσού 148.912,50€.
346 / 2016 Λήψη απόφασης για την αποδοχή & κατανομή πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου Κορυδαλλού, (πρώην ΣΑΤΑ) 2η, 3η και 4η κατανομή έτους 2016 ποσού 148.912,50€.
345 / 2016 Λήψη απόφασης για την αποδοχή & κατανομή πιστώσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου Κορυδαλλού, (πρώην ΣΑΤΑ) 1η κατανομή έτους 2016 ποσού 49.637,50€.
344 / 2016 Λήψη απόφασης αποδοχής υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6i.26-27.1 με τίτλο «Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» της ΕΥΔ του ΕΠ “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος κ.λ.π.
343 / 2016 Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας.
341 / 2016 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Z΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
338 / 2016 Λήψη απόφασης για την έγκριση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.), οικονομικού έτους 2017.
337 / 2016 Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2017.
Σελίδα 6 από 293Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and