Δήμος Κορυδαλλού
Τρίτη, 25 Απριλίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Κατεβάστε Περιεχόμενα Οδηγίες Χρήσης

αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
317 / 2016 Λήψη απόφασης για τη χρήση του δικαιώματος παράτασης 3 (τριών) μηνών για την προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων και βρεφών, απόρων δημοτών εν’ όψει των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, για το Κοινωνικό Μαγειρείο καθώς και για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου έτους 2016 κ.λ.π.
316 / 2016 Λήψη απόφασης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων με την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών (Δ΄ κατανομή του 2016, Λειτουργικές Δαπάνες) με ποσό ύψους 95.662,28€ (ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) και την κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτ. κ.α
315 / 2016 Λήψη απόφασης για την τον ορισμό υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου Κορυδαλλού, ως συνεργάτη για την υλοποίηση των Πράξεων στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου κ.α.
314 / 2016 Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Κορυδαλλού στην πρόσκληση συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και συγκεκριμένα στην εγκεκριμένη Πράξη: «Κέντρα Διά Βίου κ.λ.π.
313 / 2016 Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Κορυδαλλού προκειμένου να συμμετάσχει ο Δήμος στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ.α
311 / 2016 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την υλοποίηση της Πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο - Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορυδαλλού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS): 5001452, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020».
310 / 2016 Λήψη απόφασης για την ακύρωση της υπ. αριθμ.: 352/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη σύναψη δανείου του Δήμου Κορυδαλλού με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
309 / 2016 Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού», οικονομικού έτους 2017. (Σύμφωνα με τη γνώμη του παρατηρητηρίου αριθμ. πρωτ.: 1560/14.11.2016).
308 / 2016 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της ΣΤ΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.
307 / 2016 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2016.
Σελίδα 5 από 289Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and