Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
2 / 2018 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους σε κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής & του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου χώρου κ.λ.π.
1 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων & σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής & Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση Κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού)», συνολικής δαπάνης 4.590.000,00€.
308 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης: «Αποζημίωση για χρήση Γκαράζ» του Δήμου για το έτος 2017 και διάθεση της πίστωσης
307 / 2017 Λήψη απόφασης για: α). την έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης, έτους 2017, στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή β). την έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ) την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00€) και δ). την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης
306 / 2017 Λήψη απόφασης για: α). την έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης, έτους 2017, στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή β). την έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ) την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00€) και δ). την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης
305 / 2017 Λήψη απόφασης για την αποδοχή υπογραφής νέας Προγραμματικής Σύμβασης εξυπηρέτησης του Δήμου από το Σ.Μ.Α. Σχιστού, από 01.01.2018 έως 30.10.2020
304 / 2017 Λήψη απόφασης για την αποδοχή παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης εξυπηρέτησης του Δήμου από το Σ.Μ.Α. Σχιστού, από 01.11.2017 έως 31.12.2017
303 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης για την αγορά ενός (1) επιβατικού οχήματος συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 18.000,00€ και διάθεση σχετικής πίστωσης
302 / 2017 Λήψη απόφασης για τoν ορισμό υπευθύνων κίνησης και χρηστών, νέων λογαριασμών Alpha Bank
301 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών
Σελίδα 5 από 322Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and