Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
83 / 2017 Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση ως προς το νέο τίτλο, της μελέτης: «Eργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα Δήμου Κορυδαλλού» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 233.000,00 ευρώ
82 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: Επισκευές και συντηρήσεις παιδικών κ.α.
81 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων & σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής & Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Κορυδαλλού», προϋπολογισμού 189.992,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
80 / 2017 Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση ως προς το νέο τίτλο, της μελέτης: «Επισκευές και συντηρήσεις παιδικών χαρών Δήμου Κορυδαλλού», προϋπολογισμού 189.992,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%».
79 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2017.
78 / 2017 Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
77 / 2017 Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή μιας (1) ελιάς, επί του πεζοδρομίου στην οδό ΣΕΡΡΩΝ 84 που εμποδίζει την είσοδο-έξοδο αυτοκινήτου σε νεόδμητο χώρο στάθμευσης
76 / 2017 Λήψη απόφασης για την : α). Έγκριση επιχορήγησης στον «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» κ.α.
75 / 2017 Λήψη απόφασης για την : α). Έγκριση επιχορήγησης στο Σύλλογο με την επωνυμία «ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ», β). Έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης, γ) Διάθεση πίστωσης ποσού ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) και δ). Κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης, για το έτος 2017.
74 / 2017 Λήψη απόφασης για την Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης και την δέσμευση πίστωσης ποσού 650.000,00€, για την Οικονομική Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού
Σελίδα 5 από 300Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and