Δήμος Κορυδαλλού
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
203 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2018
202 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.
201 / 2018 Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
200 / 2018 Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης του κου Μανώλη Βάϊου από την θέση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός νέου.
199 / 2018 Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης της κας Μαρίας Γιαννακάκη από την θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός νέου».
198 / 2018 Λήψη απόφασης για την διάθεση χώρου στο Δημοτικό Πάρκο μπροστά από το Δημαρχείο, για την πραγματοποίηση της δράσης: «ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ».
197 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης: Γενικές επισκευές, διαμορφώσεις και συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών.
196 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση του πίνακα επιλογής καθώς και του πίνακα επιλαχόντων βρεφών-νηπίων της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού σχολικού έτους 2018-2019.
193 / 2018 Λήψη απόφασης για την συμμετοχή δημοτικής αποστολής στις εργασίες για το έργο: «Ψηφιακές Στρατηγικές των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών (ΕU city digital strategies for Immigrants integration– EUCIDIN)” στην πόλη Vasto της Ιταλίας.
192 / 2018 Λήψη απόφασης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων με την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών (Γ΄ κατανομή του 2018, Λειτουργικές Δαπάνες) με ποσό ύψους εκατόν δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (113.820,00€) και την κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Σελίδα 5 από 340Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and