Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
23 / 2018 Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης, έτους 2018, στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή β) την έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ) την διάθεση πίστωσης 50.000,00€ & δ) την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης
22 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018
21 / 2018 Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018
16 / 2018 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής
15 / 2018 Λήψη απόφασης για την επιστροφή καταβληθέντος ποσού
14 / 2018 Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους, βάσει του άρθρου 174 του Ν. 3463/06
13 / 2018 Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους, βάσει του άρθρου 174 του Ν. 3463/06
12 / 2018 Λήψη απόφασης για την διαγραφή προσαυξήσεων
11 / 2018 Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Ε΄ Τ.Α.Π.Η. (Τμήματος Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων) του Δήμου Κορυδαλλού».
10 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών για την Δ/νση Πάρκων & Κηποτεχνίας, για το έτος 2018
Σελίδα 5 από 324Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and