Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
33 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για το έτος 2018
32 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών για την Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2018
31 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, για το έτος 2018
30 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: Γενικές επισκευές & συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων
29 / 2018 Λήψη απόφασης για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής προς την «ΔΕΠΑ Α.Ε.» ποσού 1.386,00€
28 / 2018 Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε συμβολαιογράφο της υπογραφής συμβολαιογραφικής δήλωσης προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης για την έκδοση άδειας δόμησης του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου-Κολυμβητηρίου και δύο Γηπέδων Αντισφαίρισης
27 / 2018 Λήψη απόφασης για την επιλογή με ανοιχτή διαδικασία ανάθεσης & εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.590.000,00€.
26 / 2018 Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής για την κατάρτιση ετήσιου Μητρώου Αρρένων, για το έτος 2017
25 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ΄ τριμήνου, έτους 2017
24 / 2018 Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης, έτους 2018, στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή β) την έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ) την διάθεση πίστωσης 50.000,00€ & δ) την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης
Σελίδα 4 από 324Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and