Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
93 / 2017 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.
92 / 2017 Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας.
91 / 2017 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2017.
90 / 2017 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της δυναμικότητας βρεφών-νηπίων και του προσωπικού, ανά Δομή της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κορυδαλλού
89 / 2017 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης στα νέα σχολικά λεωφορεία του Παιδικού Σταθμού με τίτλο: «ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΝΗ».
88 / 2017 Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος, Κυλικείο με σκεύη μια χρήσεως εντός του 3ου Λυκείου Κορυδαλλού
87 / 2017 Λήψη απόφασης για την αποδοχή παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης εξυπηρέτησης του Δήμου από το Σ.Μ.Α. Σχιστού, από 01.11.2016 έως 30.04.2017.
86 / 2017 Λήψη απόφασης για την: α) Έγκριση Επιχορήγησης στον Σύλλογο με την επωνυμία: «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», β) Έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης, γ) Διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 1.500,00€ & δ) Κατανομή της εν λόγω Επιχορήγησης, για το έτος 2017.
85 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης κ.α.
84 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων & σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής & Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα Δήμου Κορυδαλλού», συνολικού προϋπολογισμού 233.000,00 € κ.α.
Σελίδα 4 από 300Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and