Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
12 / 2018 Λήψη απόφασης για την διαγραφή προσαυξήσεων
11 / 2018 Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Ε΄ Τ.Α.Π.Η. (Τμήματος Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων) του Δήμου Κορυδαλλού».
10 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών για την Δ/νση Πάρκων & Κηποτεχνίας, για το έτος 2018
9 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών για τις Τεχνικές Υπηρεσίες, για το έτος 2018
8 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών & υπηρεσιών για την Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών, για το έτος 2018
7 / 2018 Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ - Ν.4412/2016», για την Υπηρεσία : «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρων & λοιπών μηχανοκίνητων οχημάτων του δήμου μας» για το έτος 2018.
6 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41€, για το έτος 2018
5 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Τεχνικής Φύσεως, για το έτος 2018
4 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου – Σ21».
3 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία για το έργο: Ανακατασκευή οδών με αντιολισθηρά οδοστρώματα
Σελίδα 4 από 322Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and