Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
9 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση παροχής της υπηρεσίας: Εργασίες επισκευών κ.λ.π.
8 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση παροχής της υπηρεσίας: «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων στο Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού (Θεόδωρος Πούτος)», συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00€.
7 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: Εργασίες αντικατάστασης συνθετικού κ.λ.π
6 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων & σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση του έργου: Εργασίες αντικατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα & τάπητα στίβου σε ανοικτούς αθλητικούς χώρους του Δήμου Κορυδαλλού.
5 / 2017 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της απόφασης 287/2016 σχετικά με την αποδοχή της συνέχισης λειτουργίας των δομών της ενταγμένης πράξης: “ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
4 / 2017 Λήψη απόφασης για την αποδοχής της χρηματοδότησης και των απαιτούμενων ενεργειών που θα πρέπει να υλοποιήσει ο Δήμος Κορυδαλλού στο πλαίσιο της ένταξης του ως δικαιούχου χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας κ.λ.π.
3 / 2017 Λήψη απόφασης για την Ανάληψη Υποχρέωσης για : «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006», προϋπολογισμού 383.240,00€ και δέσμευση σχετικής πίστωσης
2 / 2017 Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
1 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου (Α/Α): «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» της Πράξης με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001565, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020 κ.λ.π.
360 / 2016 Λήψη απόφασης για την διαγραφή προσαυξήσεων.
Σελίδα 4 από 293Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and