Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
276 / 2018 Λήψη απόφασης για την συμμετοχή δημοτικής αποστολής στις εργασίες για το έργο: «Ψηφιακές Στρατηγικές των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών (ΕU city digital strategies for Immigrants integration– EUCIDIN)” στην πόλη Βουκουρέστι της Ρουμανίας».
275 / 2018 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθμ.: 38/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη συγκρότηση της ομάδας έργου (αντικατάσταση μέλους) του Υποέργου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» της Πράξης με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001738, ΕΥΔΕΠ κ.α
274 / 2018 Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος κατοίκων πεζόδρομου οδού Σκουφά
273 / 2018 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορυδαλλού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001452,ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020
272 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης του Δήμου Κορυδαλλού
271 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής προεκτιμούμενης δαπάνης 151.000,00 ευρώ
270 / 2018 Λήψη απόφασης για την δημιουργία υπερτοπικού Αθλητικού Κέντρου στη θέση Λατομείων της περιοχής Σχιστού Κορυδαλλού, έκτασης περίπου 115 στρεμμάτων
269 / 2018 Λήψη απόφασης για την εκ μέρους του Δήμου εξόφληση της ρύθμισης των οφειλών των Νομικών Προσώπων που αφορούν στην «Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.».
268 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού», οικονομικού έτους 2019. (Σύμφωνα με τη γνώμη του παρατηρητηρίου αριθμ. πρωτ.: 891/07.11.18).
267 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών, έτους 2018, για το Γ΄ τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού
Σελίδα 4 από 345Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and