Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
59 / 2010 Παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργασίας με ειδικό ανυψωτικό όχημα για κλάδεμα ή και κοπή ψηλών και επικίνδυνων δέντρων (έτους 2009).
58 / 2010 Συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Κορυδαλλού σε σεμινάριο με θέμα:Οικονομική Δημοσίου Λογιστικού Συστήματος και το Διπλογραφικό Σύστημα και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
57 / 2010 Σύσταση Επιτροπής για την διεξαγωγή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Κορυδαλλού & ορισμός μελών αυτής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81.
56 / 2010 Έγκριση μελέτης του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού (έτους 2010), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 500.000,00€ (συμπεριλ. του Φ.Π.Α. 19%).
55 / 2010 Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου Σ20, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 170.000,00€ (συμπεριλ. του ΦΠΑ 19%).
54 / 2010 Έγκριση μελέτης του έργου: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου Σ20, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 170.000,00€ (συμπεριλ. του Φ.Π.Α. 19%).
53 / 2010 Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2010 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορυδαλλού (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΟ).
52 / 2010 Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2010 του Νομικού Προσώπου Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού.
51 / 2010 Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2010 του Νομικού Προσώπου Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Δήμου Κορυδαλλού.
50 / 2010 Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2010 του Νομικού Προσώπου Βρεφ/κοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κορυδαλλού.
Σελίδα 323 από 383Πρώτη   Προηγούμενη   318  319  320  321  322  [323]  324  325  326  327  Eπόμενη   Τελευταία   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and