Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
111 / 2010 Λήψη απόφασης για την διοργάνωση από τον Δήμο δύο (2) Αιμοδοσιών, έτους 2010 και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
110 / 2010 Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:Κατασκευή οδού Καραολή – Δημητρίου από 12η έως 13η οδό.
109 / 2010 Λήψη απόφασης για την διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της οδού Λεωνίδου αριθμ. 71.
108 / 2010 Λήψη απόφασης για την διαμόρφωση πεζοδρομίου επί της οδού Μιλτιάδου αριθμ. 4
107 / 2010 Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου:Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Δάμωνος από υπάρχον φρεάτιο προς Θερμοπυλών», προϋπολογισμού 5.144,00€.
106 / 2010 Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου:Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Δάμωνος από υπάρχον φρεάτιο προς Θερμοπυλών, προϋπολογισμού 5.144,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
105 / 2010 Έγκριση: α) του Συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης καθώς & β) του Σχεδίου της απόφασης ένταξης για την πράξη Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στον Δήμο Κορυδαλλού, με κωδικό ΟΠΣ «277597», συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.543.000,00€, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007 – 2013» κ.λ.π.
104 / 2010 Χορήγηση δανείου ύψους 2.800.000,00€ από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, στον Δήμο για λειτουργικές του δαπάνες.
103 / 2010 Ψήφιση της Α' Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ΕΔΑΠΕ Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2010.
102 / 2010 Ψήφιση της Α΄Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2010.
Σελίδα 318 από 383Πρώτη   Προηγούμενη   313  314  315  316  317  [318]  319  320  321  322  Eπόμενη   Τελευταία   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and