Δήμος Κορυδαλλού
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
103 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών.
102 / 2017 Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους, βάσει του άρθρου 174 παρ. 5 του Ν. 3463/06.
101 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων», για το έτος 2017.
100 / 2017 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Κορυδαλλού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και στην ΕΥΔΕΠ « ΑΤΤΙΚΗ 2014-20120» της Περιφέρειας Αττικής για το ΚΗΦΗ».
99 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS): 5001738, ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».
98 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόφασης Δημάρχου για την υλοποίηση με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» της Πράξης με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS): 5001738, ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».
97 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής δαπάνης 600.000,00€.
96 / 2017 Λήψη απόφασης για την αποδοχή & κατανομή υπολοίπου ποσού εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου Κορυδαλλού, (πρώην ΣΑΤΑ) 8η, 9η και 10η κατανομή έτους 2016, ποσού 148.912,50€.
95 / 2017 Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS): 5001738, ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020.
94 / 2017 Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κορυδαλλού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS): 5001452, ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020.
Σελίδα 3 από 300Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and