Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
36 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων – Ανταλλακτικών & Ελαστικών, τριών (3) τακτικών & τριών (3) αναπληρωματικών μελών
35 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, για το έτος 2018
34 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών αρμοδιότητας του τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών, για το έτος 2018
33 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για το έτος 2018
32 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών για την Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, για το έτος 2018
31 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, για το έτος 2018
30 / 2018 Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: Γενικές επισκευές & συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων
29 / 2018 Λήψη απόφασης για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής προς την «ΔΕΠΑ Α.Ε.» ποσού 1.386,00€
28 / 2018 Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε συμβολαιογράφο της υπογραφής συμβολαιογραφικής δήλωσης προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης για την έκδοση άδειας δόμησης του έργου: «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου-Κολυμβητηρίου και δύο Γηπέδων Αντισφαίρισης
27 / 2018 Λήψη απόφασης για την επιλογή με ανοιχτή διαδικασία ανάθεσης & εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου αναψυχής στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.590.000,00€.
Σελίδα 2 από 322Πρώτη   Προηγούμενη   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and