Δήμος Κορυδαλλού
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
237 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση κατασκευής κλιμακωτού πεζοδρομίου.
236 / 2018 Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης του Δήμου Κορυδαλλού, με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων € (200.000,00 ευρώ), στο Υπουργείο Εσωτερικών για την προσαρμογή τεσσάρων (4) λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου κ.λ.π.
235 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης, έτους 2018, στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.
234 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση Έκτακτης Οικονομικής Επιχορήγησης, έτους 2018, στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
232 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της αποδοχή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ποσού 161.400,00 και κατανομή τους.
231 / 2018 Λήψη απόφασης για την αποδοχή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου Κορυδαλλού, (5η,6η, 7η & 8η μηνιαία κατανομή έτους 2018) ποσού 198.550,00€ και κατανομή της».
230 / 2018 Λήψη απόφασης για την αποδοχή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων Δήμου Κορυδαλλού, (1η, 2η, 3η & 4η μηνιαία κατανομή έτους 2018) ποσού 198.550,00€ και κατανομή της».
229 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2018».
228 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.
227 / 2018 Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
Σελίδα 2 από 340Πρώτη   Προηγούμενη   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and