Δήμος Κορυδαλλού
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
113 / 2017 Λήψη απόφασης για την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα Δήμου Κορυδαλλού», συνολικού προϋπολογισμού 233.000,00 ευρώ
112 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης: «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού 233.000,00€
111 / 2017 Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017, σχετικά με τον προϋπολογισμό της συνεχιζόμενης εργασίας κ.α.
110 / 2017 Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή τριών (3) δένδρων επί του πεζοδρομίου των οδών Αγίου Νικολάου 116 και Αιγαίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί κατεδάφιση ακινήτου
109 / 2017 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια σύμβασης έως τρείς (3) μήνες, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του
108 / 2017 Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με δικαίωμα ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με τίτλο: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
107 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών (3) τακτικών & τριών (3) αναπληρωματικών μελών, από υπαλλήλους της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών για την συγκρότηση μίας (1) Επιτροπής Παραλαβής Προϊόντων, από το πρόγραμμα επισιτιστικής βασικής υλικής συνδρομής για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ.
106 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την μεταφορά μελών ΕΔΑΠΕ (Τμήμα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων-ΤΑΠΗ) με ιδιωτικά λεωφορεία (αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης κ.α.
105 / 2017 Λήψη απόφασης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων με την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών (Β΄ Κατανομή του 2017, Λειτουργικές Δαπάνες) με ποσό ύψους ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (95.666,28 €) και την κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές κ.α.
104 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου, για την υπογραφή συνεργασίας συναλλαγών P.O.S. μέσω Alpha Bank.
Σελίδα 2 από 300Πρώτη   Προηγούμενη   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and