Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
300 / 2018 Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους, βάσει των διατάξεων της παρ. 1δ του άρθρου 174 του Ν. 3463/06
299 / 2018 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χρόνου και τιμήματος παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης ΤΡΙΩΝ (3) περιπτέρων στο Δήμο Κορυδαλλού
298 / 2018 Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Eκτίμησης Ακινήτων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, όπως θα συγκροτηθεί στη συνέχεια με απόφαση Δημάρχου, για το έτος 2019.
297 / 2018 Λήψη απόφασης για την σύσταση Επιτροπής για την Διεξαγωγή Δημοπρασιών για τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός μελών αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81,για το έτος 2019».
296 / 2018 Λήψη απόφασης την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου Σ23».
295 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση 3ης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές και συντηρήσεις στα Δημοτικά κτίρια».
294 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εργασίες αντικατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα και τάπητα στίβου, σε ανοιχτούς αθλητικούς χώρους του Δήμου Κορυδαλλού».
293 / 2018 Λήψη απόφασης για την διαμόρφωση μικρής ράμπας πεζοδρομίου για το ακίνητο, επί της οδού Σουρή αριθμ. 5
292 / 2018 Λήψη απόφασης για την διαμόρφωση μικρής ράμπας πεζοδρομίου για το ακίνητο, επί των οδών Δερβενακίων 57 και Παπαναστασίου 1».
290 / 2018 Λήψη απόφασης για την ανάκληση της αριθμ.: 339/2013 απόφασης Δ.Σ. και λήψη νέας για έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών (ΣΠΕ) της εργασίας: «Καθαρισμός & συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων έτους 2012».
Σελίδα 2 από 345Πρώτη   Προηγούμενη   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and