Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
57 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση και αποκατάσταση δαπέδου και λοιπού εξοπλισμού στην πλατεία Παγκόσμιας Ειρήνης (Μέμου)
56 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα Δήμου Κορυδαλλού
55 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές του Δήμου – Σ22
54 / 2018 Λήψη απόφασης για την αναπλήρωση διοριστέων, βάσει της αριθμ.: 1/592Μ/2007 προκήρυξης του Δήμου μας, για την πλήρωση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, με σειρά προτεραιότητας, οι θέσεις των οποίων δεν καλύφθηκαν από τους αρχικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1003/Γ΄/2009
53 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2017
52 / 2018 Λήψη απόφασης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων με την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών (Α΄ Κατανομή του 2018, Λειτουργικές Δαπάνες) με ποσό ύψους εκατόν δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ (113.820,00€) και την κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
51 / 2018 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού
50 / 2018 Λήψη απόφασης για τoν καθορισμό αριθμού ατόμων και ειδικοτήτων, για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, μετά την έγκριση πρόσληψής του από το Υπουργείο Εσωτερικών
49 / 2018 Λήψη απόφασης περί μη υλοποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης η οποία είχε εγκριθεί με τις υπ΄ αριθμ.: 13/2012,162/2012,187/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
44 / 2018 Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
Σελίδα 2 από 324Πρώτη   Προηγούμενη   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and