Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
259 / 2017 Λήψη απόφασης για την Συμπληρωματική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 42-20/01/2017 που αφορά στην: Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες
258 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Φανερού και Προφορικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Περισυλλογή, Αποθήκευση και Εκποίηση Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής).
257 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση της τεχνικής μελέτης: Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου-Κολυμβητηρίου και δύο (2) Γηπέδων Αντισφαίρισης
256 / 2017 Λήψη απόφασης για την επικύρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού
255 / 2017 Λήψη απόφασης για την καταβολή σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος στο προσωπικό του Δήμου Κορυδαλλού των ετών 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4483/31.07.2017
253 / 2017 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου εργατοτεχνικού προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης έως δύο (2) μήνες, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας
252 / 2017 Λήψη απόφασης για την σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εκπαιδευτικής βαθμίδας Υ.Ε. και ειδικότητας Φυλάκων, στο Δήμο Κορυδαλλού, κατά εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης
251 / 2017 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017
250 / 2017 Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017
249 / 2017 Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση και αλλαγή χρονικών διαστημάτων της Λαϊκής Αγοράς Κορυδαλλού της Β΄ Πειραιά
Σελίδα 10 από 322Πρώτη   Προηγούμενη   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and