Δήμος Κορυδαλλού
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
145 / 2018 Λήψη απόφασης για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού».
144 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2018».
143 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση διαδικασίας συμμόρφωσης του Δήμου Κορυδαλλού με το Γενικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679, περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR).
142 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.
141 / 2018 Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
140 / 2018 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού και τη χωροθέτηση των ΚΕΝΩΘΕΝΤΩΝ και ΝΕΩΝ περιπτέρων.
111 / 218 Λήψη απόφασης για την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών του Τμήματος Τεχνικών Συνεργείων, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
133Β / 2018 Λήψη απόφασης για την διοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.
133Α / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση σχετικής πίστωσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων, κατά την θερινή περίοδο (Ιούνιος και Ιούλιος) 2018.
139 / 2018 Λήψη απόφασης για την συμμετοχή δημοτικής αντιπροσωπείας στις εργασίες για το έργο: «Ψηφιακές Στρατηγικές των Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Ένταξη Μεταναστών (ΕU city digital strategies for Immigrants integration-EUCIDIN)» στην Alicante της Ισπανίας».
Σελίδα 10 από 340Πρώτη   Προηγούμενη   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and