Δήμος Κορυδαλλού
Τρίτη, 25 Απριλίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Κατεβάστε Περιεχόμενα Οδηγίες Χρήσης

αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
244 / 2016 Λήψη απόφασης για την έγκριση της έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης της B΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής, β). την έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΑΥ 361 γ). την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) και δ)την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης.
243 / 2016 Λήψη απόφασης για την έγκριση της έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης της Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής, β). την έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΑΥ 362 γ). την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) και δ) την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης.
241 / 2016 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού», έως της αντικατάστασής του.
240 / 2016 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού», έως της αντικατάστασής του».
238 / 2016 Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Κορυδαλλού (έτους 2017)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.337.400,00€.
237 / 2016 Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης: «Εργασίες συντήρησης & βελτίωσης αύλειων αθλητικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 233.000,00€.
236 / 2016 Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση οδού Αγίου Γεωργίου από Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως (Αγ. Γεωργίου) μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας και από οδό Κρήτης προς Γρ. Λαμπράκη και ανάδειξή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας».
235 / 2016 Λήψη απόφασης για την έγκριση επικαιροποίηση της μελέτης του έργου: «Βιοκλιματική αναβάθμιση κοινοχρήστου χώρου στην οδό Γρ. Λαμπράκη (πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού)», συνολικού προϋπολογισμού 3.968.000,00€.
234 / 2016 Λήψη απόφασης για τον υποβιβασμό πεζοδρομίου-κρασπέδου στην οδό Ποταμού.
233 / 2016 Λήψη απόφασης ως προς τον τρόπο επίδοσης της πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (σχετ. έγγραφο αριθμ. πρωτ.: 19257/10362-18.04.2016 Τμήματος Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων, Δ/νσης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).
Σελίδα 10 από 289Πρώτη   Προηγούμενη   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and