Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
206 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών, έτους 2018, για το Β΄ τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού».
205 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρακτικού επιλογής Τραπεζικού Οργανισμού για τήρηση λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων του Δήμου Κορυδαλλού.
204 / 2018 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα πέντε (390.335,00) ευρώ από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το έργο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην έκταση των 88 στρεμμάτων» καθώς και για την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Κασιμάτη Σταύρο κ.λ.π.
203 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2018
202 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.
201 / 2018 Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.
200 / 2018 Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης του κου Μανώλη Βάϊου από την θέση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός νέου.
199 / 2018 Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραίτησης της κας Μαρίας Γιαννακάκη από την θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κορυδαλλού και ορισμός νέου».
198 / 2018 Λήψη απόφασης για την διάθεση χώρου στο Δημοτικό Πάρκο μπροστά από το Δημαρχείο, για την πραγματοποίηση της δράσης: «ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ».
197 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης: Γενικές επισκευές, διαμορφώσεις και συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Σελίδα 10 από 345Πρώτη   Προηγούμενη   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and