Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
277 / 2017 Λήψη απόφασης για: α). την έγκριση επιχορήγησης του Ποδοσφαιρικού Ομίλου «Α.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ», για το έτος 2017, β). την έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ). την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) και δ). την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης
276 / 2017 Λήψη απόφασης για: α). την έγκριση επιχορήγησης του Ποδοσφαιρικού Ομίλου «Α.Ο. ΔΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», για το έτος 2017, β). την έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ). την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) και δ). την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης
275 / 2017 Λήψη απόφασης για: α). την έγκριση επιχορήγησης του Ποδοσφαιρικού Ομίλου «Ο.Φ. ΕΡΜΗΣ» Κορυδαλλού, για το έτος 2017, β). την έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ). την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) και δ). την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης
274 / 2017 Λήψη απόφασης για: α). την έγκριση επιχορήγησης του Ποδοσφαιρικού Ομίλου «Α.Ε. ΘΥΕΛΛΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑ» Κορυδαλλού, για το έτος 2017, β). την έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ). την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) και δ). την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης
273 / 2017 Λήψη απόφασης για: α). την έγκριση επιχορήγησης του Ποδοσφαιρικού Ομίλου «ΚΥΠΡΟΣ» Κορυδαλλού, για το έτος 2017, β). την έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ). την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) και δ). την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης
272 / 2017 Λήψη απόφασης για: α). την έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου «Α.Ε. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», για το έτος 2017, β). την έγκριση Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ). την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) και δ). την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης
271 / 2017 Λήψη απόφασης για την παράταση του χρόνου εκτέλεσης προμήθειας φυσικού αερίου, για το έτος 2018
270 / 2017 Λήψη απόφασης για χρήση του δικαιώματος παράτασης 3 (τριών) μηνών για την προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση νηπίων και βρεφών, απόρων δημοτών ενόψει των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, για το Κοινωνικό Μαγειρείο, είδη καφενείου καθώς και προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου έτους 2017
269 / 2017 Λήψη απόφασης για την αναπλήρωση διοριστέων, βάσει της αριθμ. 1/592Μ/2007 προκήρυξης του Δήμου μας, για την πλήρωση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, με σειρά προτεραιότητας, οι θέσεις των οποίων δεν καλύφθηκαν από τους αρχικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1003/Γ΄/2009, σύμφωνα
268 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κορυδαλλού, έτους 2018
Σελίδα 10 από 324Πρώτη   Προηγούμενη   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and