Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
48 / 2015 Λήψη απόφασης για την αποδοχή συνεργασίας αφιλοκερδώς των συμβουλευτικών υπηρεσιών με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.
25 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου κ.λ.π.
81 / 2020 Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία με δ.τ. «ΠΛΟΗΓΟΣ».
80 / 2020 Λήψη απόφασης για την Β΄ Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων, έτους 2020, ποσού 119.850,00€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
79 / 2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό & την αύξηση κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα εστίασης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
78 / 2020 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Απόφασης 251/30-10-19 Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την: Προμήθεια εξοπλισμού για το Υπο-έργο του Επιχειρησιακού κ.λ.π.
77 / 2020 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας της πράξης με τίτλο : «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ:5001452 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».
76 / 2020 Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», λόγω τροποποίησης της πράξης.
75 / 2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδών με αντιολισθηρά οδοστρώματα».
74 / 2020 Λήψη απόφασης για: α) Την αποδοχή ή μη της ένστασης του αναδόχου κατά του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής & β) Την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή, συντήρηση & αποκατάσταση φθορών πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου».
Σελίδα 1 από 380Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and