Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
48 / 2015 Λήψη απόφασης για την αποδοχή συνεργασίας αφιλοκερδώς των συμβουλευτικών υπηρεσιών με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.
25 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου κ.λ.π.
103 / 2019 Λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων
102 / 2019 Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών
101 / 2019 Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών
100 / 2019 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 56/2019 Α.Δ.Σ. ως προς τον Κ.Α.: 3221.0001 αντί του ποσού 1.600,00€ σε ορθό ποσό 1.583,71€.
99 / 2019 Λήψη απόφασης για την με δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση του Γενικού Αρχείου καθώς και την στέγαση διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου (π.χ. Τεχνικές Υπηρεσίες, Δημοτικές Παρατάξεις και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου) και έγκριση δημοσίευσης περιληπτικής διακήρυξης σε δύο εφημερίδες.
98 / 2019 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (ΤΕ) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
97 / 2019 Λήψη απόφασης για την ψήφιση του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2018 ».
96 / 2019 Λήψη απόφασης για την διενέργεια προμηθειών του Δήμου Κορυδαλλού για τα έτη 2020 – 2021 και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.
Σελίδα 1 από 355Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and