Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Browse records in that    Search     
 ΘέμαΈγγραφοΔημοσιεύθηκεSorted By Δημοσιεύθηκε In Descending Order
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Κορυδαλλού», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 145.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 16545.zip19/9/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ " Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου : «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή τους» συνολικής δαπάνης 74.400,00€"ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 16297.zip17/9/2018
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΥ (PDF)ΜΕΛΕΤΗ PDF 16219.zip14/9/2018
Διακήρυξη του έργου: «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και λοιπών συναφών υποδομών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 600.000,000€(α/α ΕΣΗΔΗΣ 76497)ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.zip13/9/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για την υπηρεσία: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων & ακίνητης περιουσίας του δήμου Κορυδαλλού για τα έτη 2019 & 2020», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 177.960,00 ευρώΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΙΕΤΙΑ 16049.zip12/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή ελαστικών του οχήματος MODENAS (ΜΗΧΑΝΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας ΒΗΚ 359ΒΗΚ 0359 - ΠΡ.ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-11.09_2018.pdf12/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝMELETI HY 15943.zip10/9/2018
Διευκρίνηση για τον διαγωνισμό «Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018, προμήθεια βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων καθώς και προμήθεια φωτοσωλήνων, λαμπιονιών και λοιπών ειδών για εορταστικό φωτισμό»Διευκρίνηση.pdf10/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΥ (PDF)MELETI PDF 15773.zip6/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος MODENAS (ΜΗΧΑΝΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας ΒΗΚ 359ΒΗΚ 0359 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1-05.09_2018.pdf6/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 75094ME 75094 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ2-05.09_2018.pdf6/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6035ΚΗΥ 6035 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ3-05.09_2018.pdf6/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος μάρκας DAIHATSU (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6359KHΥ 6359 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ3-05.09_2018.pdf6/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ελαστικών του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6509ΚΗΥ 6509 -ΠΡΟΜ. ΕΛΑΣΤ.-05.09.2018.pdf6/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος CITROEN (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 7459KHH 7459 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ2-05.09_2018.pdf6/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος HYUNDAI (ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4146KHΟ 4146 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ3-05.09_2018.pdf6/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος KIA PRIDE (I.X.) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4112KHO 4112 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1-05.09_2018.pdf6/9/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου : «Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2018, προμήθεια βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων καθώς και προμήθεια φωτοσωλήνων, λαμπιονιών και λοιπών ειδών για εορταστικό φωτισμό»DIAKIRIXI HLEKTROLOGIKO 15639.zip5/9/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑΤΗΝ:«Προμήθεια διαφόρων αρδευτικών εξαρτημάτων, αρδευτικών υλικών μηχανισμών (εκτοξευτήρες, ηλεκτροβάνες, λάστιχα κ.λ.π) » MELETI ARDIEYTIKA 15162.zip28/8/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την "Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων υδάτων (έτους 2018)"Πρόσκληση Εκδηλ Ενδιαφ Φρεάτια_signed.pdf17/8/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΣΑΡΩΘΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 95239ΜΕ 95239 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ3-ΑΝΑΜΟΝΗ_2018mairy ......pdf23/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΡΠΑΓΗ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 5702ΚΗΗ 5702 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ-.pdf23/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΣΑΡΩΘΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 95239ΜΕ 95239 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ2-ΑΝΑΜΟΝΗ_2018mairy.pdf20/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6509ΚΗΥ 6509 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ2 ΑΝΑΜΟΝΗ_2018mairy.pdf20/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος BMC (ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5728KHH 5728 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΜΟΝΗ_2018mairy.pdf20/7/2018
Σελίδα 1 από 30Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and