Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Browse records in that    Search     
 ΘέμαΈγγραφοΔημοσιεύθηκεSorted By Δημοσιεύθηκε In Descending Order
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥMELETI FYTA 18721.zip10/9/2019
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εκτέλεση του έργου: "Γενικές επισκευές και συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων (έτους 2019)"ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.zip6/8/2019
Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης - Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ01.08.2019 Δημοσιοποίηση.pdf SIGN.pdf1/8/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΡΠΑΓΗ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 5702KHH 5702 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1_18.07.2019.pdf19/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος μάρκας MAN (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6496KHY 6496_MAN_18.07.2019.pdf19/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια αντ/κών του οχήματος RENAULT (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6438KHY 6438 RENAULTανταλλ.pdf19/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος μάρκας RENAULT (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6438KHY 6438RENAULTΕΠΙΣΚΕΥΗ.pdf19/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6508ΚΗY 6508 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1_18.07.2019.pdf19/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6517ΚΗY 6517 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1_18.07.2019.pdf19/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6052ΚΗY 6052 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1_18.07.2019.pdf19/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος CASE (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 75787ME 75787 - επισκ._18.07.2019.pdf19/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος CASE (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 75787 ΜΕ 75787 - ανταλλ_18.07.2019.pdf19/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6802ΚΗH 6802 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ.11.07.2019.pdf15/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6517ΚΗY 6517 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ.11.07.2019.pdf15/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6035KHY 6035 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ.11.07.2019.pdf15/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας NISSAN (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ 6519ΚΗY 6519 - ΑΝΤΑΛΛ-11.07.2019..pdf15/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια αντ/κών του οχήματος RENAULT (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6438ΚΗY 6438 - ΑΝΤΑΛΛ.-11.07.2019..pdf15/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια αντ/κών του οχήματος NISSAN(ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 80570ΜΕ 80570 -ανταλλ.-11.07.2019..pdf15/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος VOLVO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6431ΚΗY 6431 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1_11.07.2019..pdf15/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας NISSAN (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας KHH 7458ΚΗH 7458 - ΑΝΤΑΛΛ.11.07.2019..pdf15/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλ/κών του οχήματος SUZUKI (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6362ΚΗY 6362 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.11.07.2019..pdf15/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλ/κών του οχήματος KIA PRIDE (I.X.) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4112ΚΗO 4112 - ΑΝΤΑΛΛ.11.07.2019..pdf15/7/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου προμήθεια Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου : «Προμήθεια χρωμάτων και αναλώσιμων υλικών για έκτακτες ανάγκες, προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες των Σχολικών Κτιρίων, προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και ειδικών λουκέτων ασφαλείας και προμήθεια χρωμάτων για οδοσήμανση» έτους 2019. συνολικής δαπάνης: 48.000,00€ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 15116.zip12/7/2019
Διευκρινήσεις για τον Συνοπτ. Διαγωνισμό της Προμήθειας αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού και προμήθεια βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων.Download File.pdf12/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ VOLVO (ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ) ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6054KHY 6054 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ -2019.pdf4/7/2019
Σελίδα 1 από 40Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and