Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Browse records in that    Search     
 ΘέμαΈγγραφοΔημοσιεύθηκεSorted By Δημοσιεύθηκε In Descending Order
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Προμήθεια μπαταριών για το κεντρικό UPS»Πρόσκληση Γενική 13159.zip12/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Προμήθεια πασσάλων για στήριξη δένδρων σε πεζοδρόμια»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13102_Προμήθεια Πασσάλων_2018.zip11/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «Προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης αιτημάτων πολιτών»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13101.zip11/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6516ΚΗΥ 6516 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ2-ΑΝΑΜΟΝΗ_2018mairy.pdf11/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6507ΚΗΥ 6507 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ2-ANAMONH_2018mairy.pdf11/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος BMC (ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5728ΚΗΗ 5728 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1 ΑΝΑΜΟΝΗ_2018mairy.pdf11/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια αντ/κών του οχήματος RENAULT (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6474KHY 6474 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ2-ANAMONH_2018.pdf11/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος μάρκας RENAULT (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6438KHY 6438 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1-ΑΝΑΜΟΝΗ_2018mairy.pdf11/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6035ΚΗΥ 6035- ΠΡ.ΑΝΤΑΛΛ. -10.07.2018.pdf11/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6508ΚΗΥ 6508 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ2-10.7.2018.pdf11/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝMELETI PRASINO 12570.zip3/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣMELETI PRASINO 12574.zip3/7/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11656.zip21/6/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας NILFISK (ΣΑΡΩΘΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ME 114195ΜΕ 114195-NILFISK-20.06_2018.pdf21/6/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου προμηθείας Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου για : Α) «Προμήθεια χρωμάτων και αναλώσιμων υλικών για έκτακτες ανάγκες», Β) «Προμήθεια χρωμάτων και αναλώσιμων υλικών Σχολικών κτιρίων», Γ) «Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και ειδικών λουκέτων ασφαλείας» συνολικής δαπάνης :36.000,00€ . ΨΛΘΖΩΛΩ-2Γ8.zip19/6/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ελαστικών του οχήματος CASE (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 75787ME 75787 -ΠΡΟΜ. ΕΛΑΣΤ.-14.06.2018.pdf15/6/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6052ΚΗΥ 6052 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ2-14.06_2018.pdf15/6/2018
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ α/α 74397 για το έργο:«Εγκατάσταση σήμανσης για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μεταξύ των οδών Γρ. Λαμπράκη- Σικελιανού - Αριστάρχου -Σολωμού - Καρ. Δημητρίου- Ποταμού – Ατταλείας »Προκήρυξη- διακήρυξη.zip13/6/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου προμηθείας Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου : «Προμήθεια ειδών υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού, υγρού πλυσίματος οχημάτων καθώς και σάκων απορριμμάτων», συνολικής δαπάνης : 69.000,00€ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ 11163 (ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ).zip12/6/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6508ΚΗΥ 6508 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ2-05.06_2018.pdf6/6/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας MERCEDES (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHΥ 6507ΚΗΥ 6507 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ3-05.06_2018.pdf6/6/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝMELETI 1.zip31/5/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου : «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου καθώς και χαρτιού για εκτυπώσεις», συνολικής δαπάνης :30.650,00 ευρώ.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ (Ω36ΦΩΛΩ-3ΩΦ ΜΕ Διευκρινιστική).zip30/5/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος NISSAN (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6038KHY 6038 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ3-24.05_2018.pdf25/5/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6052KHY 6052 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1_24.05_2018.pdf25/5/2018
Σελίδα 1 από 28Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and