Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Browse records in that    Search     
 ΘέμαΈγγραφοΔημοσιεύθηκεSorted By Δημοσιεύθηκε In Descending Order
Ο Δ Η Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Υ Δ Α Λ Λ Ο Υ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό της οδού Ποταμού ». Εκτιμώμενης αξίας 141.935,48 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)(α/α ΕΣΗΔΗΣ 79097)φακελος.zip22/3/2019
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: "Επείγουσες επισκευές οδοστρώματος σε διάφορες οδούς του Δήμου (έτους 2019)"file - Διακήρυξη.zip20/3/2019
Ο Δ Η Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Υ Δ Α Λ Λ Ο Υ διακηρύσσει την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: « Επισκευή αθλητικού τάπητα και συντήρηση αθλητικού εξοπλισμού στους αθλητικούς χώρους της οδού Σκρά και της πλατείας 28ης Οκτωβρίου » Εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.24%),ΦΑΚΕΛΟΣ (2).zip19/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ελαστικών του οχήματος DAIHATSU (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6359ΚΗY 6359 - ΠΡΟΜ. ΕΛΑΣΤ._04.03.2019.pdf5/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ελαστικών του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6052ΚΗY 6052 - ΠΡΟΜ. ΕΛΑΣΤ._04.03.2019.pdf5/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος μάρκας NISSAN (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6519ΚΗΥ 6519 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ-04.03.2019.pdf5/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος μάρκας RENAULT (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6438KHY 6438 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ4-04.03.2019.pdf5/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6035ΚΗΥ 6035 - ΑΝΤΑΛΛ.-04.03.2019.pdf5/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια αντ/κών του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6517ΚΗΥ 6517 - ΑΝΤΑΛΛ.-04.03.2019.pdf5/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος ISUZU (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6520KHY 6520 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ2-04.03.2019.pdf5/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6516 KHY 6516 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ5-04.03.2019.pdf5/3/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια αντ/κών του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6052ΚΗΥ 6052 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ5-25.02.2019_2018.pdf27/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6517KHY 6517 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1-25.02.2019_2018.pdf27/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος NISSAN(ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 80570ME 80570 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ_25.02.2019.pdf27/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια αντ/κών του οχήματος RENAULT (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6438KHY 6438 - ΑΝΤΑΛΛ_25.02.2019.pdf27/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλ/κών του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6804ΚΗH 6804 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1-25.02.2019_2018.pdf27/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος RENAULT (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6474ΚΗΥ 6474 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ3-25.02.2019_2018.pdf27/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6507KHY 6507 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ_25.02.2019.pdf27/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος YAMAHA (MHXAΝΑΚΙ) με αριθμό κυκλοφορίας ΖΝΡ 0994ΖΝΡ 0994 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1_25.02.2019.pdf27/2/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΙΔΗΡΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ,ΡΑΒΔΟΙ ΣΙΔΗΡΟΥ,ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΣΧΑΡΩΝ Κ.Λ.Π.ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 2019.zip25/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ.zip25/2/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 4678.zip22/2/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου προμήθειας Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου : «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή τους» συνολικής δαπάνης: 74.400,00€ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΔΟΙ 4559.zip21/2/2019
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (α.α: 80477) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κορυδαλλού», προεκτιμώμενης αμοιβής 151.000,00€ (συμπερ. του Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΒΑΚ.zip21/2/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΜΕΛΕΤΗ 23956.zip14/12/2018
Σελίδα 1 από 35Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and