Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Browse records in that    Search     
 ΘέμαΈγγραφοΔημοσιεύθηκεSorted By Δημοσιεύθηκε In Descending Order
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Δήμος Κορυδαλλού πρόκειται να προβεί σε: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών (Η/Υ) και περιφερειακών » έτους 2019, συνολικής δαπάνης: 17.638,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α7_MELETH_HY_PERIFEREIAKA_2019.zip17/7/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου προμήθεια Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου : «Προμήθεια χρωμάτων και αναλώσιμων υλικών για έκτακτες ανάγκες, προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες των Σχολικών Κτιρίων, προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και ειδικών λουκέτων ασφαλείας και προμήθεια χρωμάτων για οδοσήμανση» έτους 2019. συνολικής δαπάνης: 48.000,00€ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 15116.zip12/7/2019
Διευκρινήσεις για τον Συνοπτ. Διαγωνισμό της Προμήθειας αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού και προμήθεια βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων.Download File.pdf12/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ VOLVO (ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ) ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6054KHY 6054 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ -2019.pdf4/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6035ΚΗY 6035 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ2_2019.pdf4/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια αναταλλακτικών του οχήματος μάρκας MAN (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 6496ΚΗY 6496 -ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-_2019.pdf4/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος BMC (ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5728ΚΗH 5728 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-2019.pdf4/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλλακτικών του οχήματος μάρκας MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6509 ΚΗΥ 6509 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-2019.pdf4/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 6816KHH 6816 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1__2019.pdf4/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6516 KHY 6516 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ_2019.pdf4/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΣΑΡΩΘΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 95239ME 95239 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ_2019 -.pdf4/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6802KHH 6802 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ-2019.pdf4/7/2019
Ορθή Επανάληψη Διακήρυξης Ανοικτής διαδικασίας για σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης για το έργο: "Γενικές παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου"Ο Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝsinged.pdf3/7/2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή αναδόχου προμήθεια Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την επιλογή αναδόχου : «Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού και προμήθεια βραχιόνων και φωτιστικών σωμάτων» έτους 2019. συνολικής δαπάνης: 27.500,00€ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 14309.zip3/7/2019
προμηθεια υλικών εργοθεραπειάς για ΤΑΠΗΠρόσκληση Γενική .zip2/7/2019
Ο Δ Η Μ Ο Σ Κ Ο Ρ Υ Δ Α Λ Λ Ο Υ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Γενικές παρεμβάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Κορυδαλλού» Εκτιμώμενης αξίας 179.032,26 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )(συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 83352).ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.zip2/7/2019
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την: «Προμήθεια καυσίμων, φυσικού αερίου & λιπαντικών για τα έτη 2020 & 2021»DIAKIRIXI 14181 SING.pdf1/7/2019
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου"Τοποθέτηση προστατευτικών πλεγμάτων συγκράτησης επικίνδυνων και απότομων πρανών"Τευχη Διαγωνισμου Πρανη signed.zip27/6/2019
Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Γενικές επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών"Διαγωνισμός Α.Μ.27-2019.zip27/6/2019
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό άνω των ορίων με Ανοικτή Διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την: «Προμήθεια τροφίμων και προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του δήμου για τα έτη 2020 & 2021»DIAKIRIKI OLKL 13675 SING.pdf25/6/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6509ΚΗΥ 6509 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1_11.06.2019.pdf12/6/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6035ΚΗY 6035 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ1_11.06.2019.pdf12/6/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος MERCEDES (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας KHY 6516 KHY 6516 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ2_11.06_2019.pdf12/6/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επισκευή του οχήματος BMC (ΦΟΡΤΗΓΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5728KHH 5728 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ2_11.06.2019.pdf12/6/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ανταλ/κών του οχήματος IVECO (ΑΠΟΡ/ΡΟ) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 6816ΚΗH 6816 - πρ αντ-11.06_2019.pdf12/6/2019
Σελίδα 1 από 39Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and