Δήμος Κορυδαλλού
Friday, October 23, 2020
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το παράρτημα (δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το παράρτημα (δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ).


Προσλήψεις - Διορισμοί

Browse records in that    Search     
 ΘέμαΈγγραφοΠαράρτημαΔημοσιεύθηκεSorted By Δημοσιεύθηκε In Descending Order
σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2020 δυνάμει της παρ. 2 άρθρου 39 Ν. 4722/15.09.2020 (Α΄ 177)Ε2ΞΡΩΛΩ-ΚΜΘ.pdf 9/25/2020
«Απόφαση πρόσληψης εργαζομένων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ και ειδικότητας Υ.Ε Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων.9ΤΗΩΩΛΩ-ΥΧ6-1.pdf 9/9/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ, δυνάμει του άρθρου εικοστού τέταρτου παρ. 2 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 64)69ΩΓΩΛΩ-ΥΘΘ-1.pdf 9/8/2020
ΑΙΤΗΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ, δυνάμει του άρθρου εικοστού τέταρτου παρ. 2 της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 649 9 2020 ΝΕΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ.doc 9/8/2020
ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)SCAN_20200904_140615405.pdf 9/4/2020
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. , ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13892/20.08.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf 9/2/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ., ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.13892/20.08.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf 9/2/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ., ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13892/20.08.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ.pdf 9/2/2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ., ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13892/20.08.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ.pdf 9/2/2020
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. , ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13892/20.08.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf 9/2/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ., ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13892/20.08.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf 9/2/2020
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ., ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 13892/20.08.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.pdf 9/2/2020
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ., ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.13892/20.08.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.pdf 9/2/2020
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα έξι (46) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κορυδαλλού 20 8 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛ ΜΟΝΑΔΩΝ.pdf200806_III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (2) (1).pdf8/20/2020
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Κορυδαλλού200806_II ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (2) (2).doc 8/20/2020
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποιηση της Πράξης «Κέντρα Κοινότητας» Δήμου ΚορυδαλλούΔΗΜΟΣ_ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_ΣΟΧ_2_2020.pdf 8/13/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΥΜΦΩΝΑ_ΜΕ_ΤΗΝ_ΑΡΙΘΜ_158--2020_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΙΚ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΓΙΑ_ΤΗ_ΣΥΝΑΨΗ.pdf 8/11/2020
Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/20 για ειδικότητα ΔΕ ΚηπουρώνΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΣΟΧ1_20.zip 8/10/2020
Ο Δήμος Κορυδαλλού, μετά την έκδοση της αριθμ. 73/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προσλάβει δυο (2) άτομα, ειδικότητας Τ.Ε. εργατών πυρασφάλειας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του, που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (πυρασφάλεια).Ψ57ΧΩΛΩ-3ΜΓ_ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ_2020.pdf 7/30/2020
Ο Δήμος Κορυδαλλού, μετά την έκδοση της αριθμ. 73/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προσλάβει δυο (2) άτομα, ειδικότητας Τ.Ε. εργατών πυρασφάλειας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του, που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (πυρασφάλεια).ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ B.doc 7/30/2020
Ο Δήμος Κορυδαλλού, μετά την έκδοση της αριθμ. 73/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προσλάβει δυο (2) άτομα, ειδικότητας Τ.Ε. εργατών πυρασφάλειας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του, που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (πυρασφάλεια).ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - -ΠΟΙΝΙΚΟ - ΚΩΛΥΜΑ.doc 7/30/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2020 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.pdf 6/29/2020
Ο Δήμος Κορυδαλλού, μετά την έκδοση της αριθμ. 73/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προσλάβει επτά (7) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του, που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (πυρασφάλεια).Ψ5ΥΙΩΛΩ-86Ρ.pdf 6/22/2020
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ.doc 6/22/2020
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2020ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - -ΠΟΙΝΙΚΟ - ΚΩΛΥΜΑ 2020 doc.doc 6/22/2020
Page 1 of 14First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Privacy Statement Powered by and