Δήμος Κορυδαλλού
Κυριακή, 5 Απριλίου 2020
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το παράρτημα (δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το παράρτημα (δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ).


Προσλήψεις - Διορισμοί

Browse records in that    Search     
 ΘέμαΈγγραφοΔημοσιεύθηκεSorted By Δημοσιεύθηκε In Descending Order
πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων, με συμβαση δύο (2) μηνων, ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας και ενός (1) Οδηγού Απορριμματοφόρου9ΘΜΙΩΛΩ-ΔΦΓ.pdf5/3/2020
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥΨ5Ν4ΩΛΩ-ΞΤΒ-2.pdf16/12/2019
Πρόσληψη ενός (1) τεχνίτη οικοδόμου27059_ΤΕΧΝ_ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ.pdf13/12/2019
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΙ (6) ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ATT00004.pdf27/11/2019
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 2/20190_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧΩ 2-2019.pdf25/11/2019
Πίνακας Αιτούντων ΣΟΧΩ 2/2019ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ 2-2019.pdf13/11/2019
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧΩ 2/2019ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧΩ 2-2019.pdf13/11/2019
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ - ΕΡΓΑΤΩΝdoc.pdf7/11/2019
Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΑΧ 15 θέσεις κλάδου Π.Ε Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής0_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧΩ 2-2019.pdf29/10/2019
Έντυπο αίτησης ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής0_Εντυπο αιτησης ΣΟΧΩ 2-2019 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.pdf29/10/2019
ΣΟΧ2-2019 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΣΟΧ2-2019 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ-1.pdf23/10/2019
ΣΟΧ2-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΣΟΧ2-2019 ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ-2.pdf23/10/2019
ΣΟΧ2-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙΣΟΧ2-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ.pdf23/10/2019
ΣΟΧ2-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ2-2019 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ (2)-2.pdf23/10/2019
Oριστικός Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧΩ 1-2019 - 10/10/2019ΣΟΧΩ.pdf10/10/2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΟΧΩ 1-2019ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΟΧΩ 1-2019.pdf1/10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2019 - 2020) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΩ4ΘΖΩΛΩ-ΩΙ3.pdf27/9/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ( Περίοδος 2019-2020)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2-2019 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.pdf27/9/2019
Πλήρωση της μίας θέσης ειδικής κατηγορίας προσωπικού και ειδικότερα στην πρόσληψη, με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ενός (1) Eιδικού Συμβούλου61ΩΤΩΛΩ-ΘΙ0.pdf24/9/2019
Πλήρωση της μίας θέσης ειδικής κατηγορίας προσωπικού και ειδικότερα στην πρόσληψη, με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ενός (1) Eιδικού Συνεργάτη6ΔΔΜΩΛΩ-ΨΤΖ.pdf24/9/2019
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΑΠ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΟΧΩ 1-2019.pdf4/9/2019
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΑΠ- ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣεντυπο αιτησης ΣΟΧΩ 1- 2019.pdf4/9/2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1-2019000.pdf30/8/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΟΧ1-2019ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΟΧ1-2019.pdf18/7/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 17.7.2019 ΣΟΧ 1-2019ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝ, ΚΛΗΡ. ΣΟΧ 1-2019.-2.pdf18/7/2019
Σελίδα 1 από 13Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and