Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το παράρτημα (δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το παράρτημα (δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ).


Προσλήψεις - Διορισμοί

Browse records in that    Search     
 ΘέμαΈγγραφοΔημοσιεύθηκεSorted By Δημοσιεύθηκε In Descending Order
Oριστικός Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧΩ 1-2019 - 10/10/2019ΣΟΧΩ.pdf10/10/2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΟΧΩ 1-2019ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΟΧΩ 1-2019.pdf1/10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2019 - 2020) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΩ4ΘΖΩΛΩ-ΩΙ3.pdf27/9/2019
Πλήρωση της μίας θέσης ειδικής κατηγορίας προσωπικού και ειδικότερα στην πρόσληψη, με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ενός (1) Eιδικού Συμβούλου61ΩΤΩΛΩ-ΘΙ0.pdf24/9/2019
Πλήρωση της μίας θέσης ειδικής κατηγορίας προσωπικού και ειδικότερα στην πρόσληψη, με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ενός (1) Eιδικού Συνεργάτη6ΔΔΜΩΛΩ-ΨΤΖ.pdf24/9/2019
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΑΠ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΟΧΩ 1-2019.pdf4/9/2019
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΑΠ- ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣεντυπο αιτησης ΣΟΧΩ 1- 2019.pdf4/9/2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1-2019000.pdf30/8/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΟΧ1-2019ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΟΧ1-2019.pdf18/7/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 17.7.2019 ΣΟΧ 1-2019ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝ, ΚΛΗΡ. ΣΟΧ 1-2019.-2.pdf18/7/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 15.7.2019 ΣΟΧ 1-2019ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝ, ΚΛΗΡ. ΣΟΧ 1-2019..pdf18/7/2019
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 6 ΑΤΟΜΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΣΟΧ1 2019.pdf12/7/2019
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 6 ΑΤΟΜΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1 2019.pdf12/7/2019
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 6 ΑΤΟΜΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα : ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ1-2019.pdf12/7/2019
πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών καθαριότητας του Δήμου Κορυδαλλού,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 12019.pdf21/6/2019
Πρόσληψη προσωπικού, έξι (6) άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κατεπείγουσες εποχικές και πρόσκαιρες ανάγκες του, που προκύπτουν κατά τη θερινή περίοδο, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (πυρασφάλεια).9Ψ1ΤΩΛΩ-ΧΓΩ.pdf31/5/2019
ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 3/2017 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ 387 (26-3-2019 ΑΠΟΦ ΑΣΕΠ)ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 101 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ 38726-3-2019 ΑΠΟΦ ΑΣΕΠ.pdf12/4/2019
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)11 04 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 2ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.pdf11/4/2019
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΙ (6) ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝΩΓΓΡΩΛΩ-ΣΦΝ(1).pdf19/3/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ έξι (6) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων6ΡΓΚΩΛΩ-ΕΩΒ.pdf25/2/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2017ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝ, ΚΛΗΡ.Κ.ΚΟΙΝ 15-2-2019..pdf15/2/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝpraktiko dienergeias dimosissklirosis 1825 1.pdf28/1/2019
ΣΟΧ2-2018 101 αναμορφωμενος ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1ΣΟΧ2-2018 101 αναμορφωμενος ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.pdf24/1/2019
ΣΟΧ2-2018 101 αναμορφωμενος ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣΣΟΧ2-2018 101 αναμορφωμενος ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf24/1/2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 102 ΣΟΧ2-2018 ΜΑΓΕΙΡΕΣΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 102 ΣΟΧ2-2018 ΜΑΓΕΙΡΕΣ.pdf21/1/2019
Σελίδα 1 από 12Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Next   Last   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and