Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Πολιτισμός

 Με το Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα "Καλλικράτης" οι δράσεις του πολιτισμού μεταφέρθηκαν και υλοποιούνται από το νέο ενιαίο Νομικό Πρόσωπο "Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού". Αναλυτική ενημέρωση για τις πολιτιστικές δράσεις:

 

Πλήρης παρουσίαση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων: http://www.oapkorydallos.gr.

Πληροφορίες: Σολωμού 2-4, Κορυδαλλός
Τηλ.: 210-49.44.364 -5

 Με το Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα "Καλλικράτης" οι δράσεις του πολιτισμού μεταφέρθηκαν και υλοποιούνται από το νέο ενιαίο Νομικό Πρόσωπο "Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού". Αναλυτική ενημέρωση για τις πολιτιστικές δράσεις:

 

Πλήρης παρουσίαση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων: http://www.oapkorydallos.gr.

Πληροφορίες: Σολωμού 2-4, Κορυδαλλός
Τηλ.: 210-49.44.364 -5


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and