Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Δημοτικό Κέντρο Επιμόρφωσης (ΔΗ.Κ.ΕΠΙ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Δημοτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Κορυδαλλού (ΔΗ.Κ.ΕΠΙ) αποτελεί μηχανισμό διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των ενήλικων κατοίκων του Δήμου Κορυδαλλού.

Με συγκεκριμένα σύντομα αλλά και μακροχρόνια προγράμματα το ΔΗ.Κ.ΕΠΙ καλύπτει τις ανάγκες για κατάρτιση, εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη.


 

Πληροφορίες


Διεύθυνση: Γρ.Λαμπράκη 231, Κορυδαλλός (1ος όροφος)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το Δημοτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Κορυδαλλού (ΔΗ.Κ.ΕΠΙ) αποτελεί μηχανισμό διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των ενήλικων κατοίκων του Δήμου Κορυδαλλού.

Με συγκεκριμένα σύντομα αλλά και μακροχρόνια προγράμματα το ΔΗ.Κ.ΕΠΙ καλύπτει τις ανάγκες για κατάρτιση, εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη.


 

Πληροφορίες


Διεύθυνση: Γρ.Λαμπράκη 231, Κορυδαλλός (1ος όροφος)

 


Έναρξη νέων τμημάτων για το πρόγραμμα της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης του Δήμου Κορυδαλλού ανακοινώνει την έναρξη νέων τμημάτων για το πρόγραμμα της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Άνεργοι και εργαζόμενοι, θα βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στη χρήση του Η/Υ και θα αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση από τον ΑΣΕΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ, απαραίτητη για την εξεύρεση ή τη διατήρηση της εργασίας τους με ταχύρυθμα μαθήματα. Εάν δεν έχουν προηγούμενη γνώση ή εμπειρία, θα αποκτήσουν τις γνώσεις που χρειάζονται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στη χρήση υπολογιστή.Το πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής βασίζεται στο λογισμικό του Ms Office, που εξετάζει τις πιο σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, στην εργασία αλλά και στην καθημερινότητα μας. Οι εξεταζόμενες ενότητες είναι οι εξής:

-Επεξεργασία κειμένου (Word)

-Υπολογιστικά φύλλα (Excel)

-Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)

-Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet – Outlook)

-Παρουσιάσεις (Power Point)

-Βάσεις Δεδομένων (Access)

 

Τα μαθήματα για την πιστοποίηση είναι δωρεάν. Πληρώνονται μόνο τα εξέταστρα. Οι εξετάσεις πιστοποίησης της πληροφορικής θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο. Το ΔΗΚΕΠΙ προσκαλεί τους ενδιαφερομένους όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Εγγραφές και πληροφορίες: κ. Κοντοπόδη ΕλπίδαMail: education@korydallos.gr - Tηλ: 6937075025/2104956717. Εγγραφές από 12/05/2020 – 22/05/2020. Εναρξη μαθημάτων 25/05/2020

Το Κέντρο Εκπαίδευσης του Δήμου Κορυδαλλού ανακοινώνει την έναρξη νέων τμημάτων για το πρόγραμμα της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Άνεργοι και εργαζόμενοι, θα βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στη χρήση του Η/Υ και θα αποκτήσουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση από τον ΑΣΕΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ, απαραίτητη για την εξεύρεση ή τη διατήρηση της εργασίας τους με ταχύρυθμα μαθήματα. Εάν δεν έχουν προηγούμενη γνώση ή εμπειρία, θα αποκτήσουν τις γνώσεις που χρειάζονται σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στη χρήση υπολογιστή.Το πιστοποιητικό βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής βασίζεται στο λογισμικό του Ms Office, που εξετάζει τις πιο σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, στην εργασία αλλά και στην καθημερινότητα μας. Οι εξεταζόμενες ενότητες είναι οι εξής:

-Επεξεργασία κειμένου (Word)

-Υπολογιστικά φύλλα (Excel)

-Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)

-Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet – Outlook)

-Παρουσιάσεις (Power Point)

-Βάσεις Δεδομένων (Access)

 

Τα μαθήματα για την πιστοποίηση είναι δωρεάν. Πληρώνονται μόνο τα εξέταστρα. Οι εξετάσεις πιστοποίησης της πληροφορικής θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο. Το ΔΗΚΕΠΙ προσκαλεί τους ενδιαφερομένους όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Εγγραφές και πληροφορίες: κ. Κοντοπόδη ΕλπίδαMail: education@korydallos.gr - Tηλ: 6937075025/2104956717. Εγγραφές από 12/05/2020 – 22/05/2020. Εναρξη μαθημάτων 25/05/2020


Ξεκινάει η Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία

Το ΔΗΚΕΠΙ Κορυδαλλού ανταποκρινόμενο στα νέα δεδομένα που πρόεκυψαν από την αναστολή λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του Κορονοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας το Κέντρο Εκπαίδευσης του Δήμου προσκαλεί τους ενδιαφερομένους όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τα παρακάτω προγράμματα:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΑ – ΙΣΠΑΝΙΚΑ – ΙΤΑΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Οι εξετάσεις πιστοποίησης της πληροφορικής θα πραγματοποιηθούν με τη λήξη της καραντίνας. Θα δοθούν πληροφορίες για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων από την εκπαιδευτικό.
Η διαδικασία των μαθημάτων θα υλοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά.
Εγγραφές και πληροφορίες: κ. Κοντοπόδη Ελπίδα
Mail: education@korydallos.gr - Tηλ: 6937075025/ 2104956717
Εγγραφές από 13/04/2020 – 26/04/2020. Έναρξη μαθημάτων 27/04/2020

 

 

 

 


 

  
education@korydallos.gr

Το ΔΗΚΕΠΙ Κορυδαλλού ανταποκρινόμενο στα νέα δεδομένα που πρόεκυψαν από την αναστολή λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του Κορονοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας το Κέντρο Εκπαίδευσης του Δήμου προσκαλεί τους ενδιαφερομένους όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τα παρακάτω προγράμματα:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΑΓΓΛΙΚΑ – ΙΣΠΑΝΙΚΑ – ΙΤΑΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Οι εξετάσεις πιστοποίησης της πληροφορικής θα πραγματοποιηθούν με τη λήξη της καραντίνας. Θα δοθούν πληροφορίες για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων από την εκπαιδευτικό.
Η διαδικασία των μαθημάτων θα υλοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά.
Εγγραφές και πληροφορίες: κ. Κοντοπόδη Ελπίδα
Mail: education@korydallos.gr - Tηλ: 6937075025/ 2104956717
Εγγραφές από 13/04/2020 – 26/04/2020. Έναρξη μαθημάτων 27/04/2020

 

 

 

 


 

  
education@korydallos.gr


Εκμάθηση ξένων γλωσσών

 

Νέες εγγραφές στα τμήματα όλων των γλωσσών γίνονται στο πρόγραμμα σπουδών του το Δημοτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Κορυδαλλού.

Στα μαθήματα ελληνικών δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης όλων των Επιπέδων (Α1/Α2/Β1/Β2/Γ1/Γ2).

Στόχος του ΔΗΚΕΠΙ είναι να ανταποκρίνεται διαρκώς στις νέες ανάγκες επιμόρφωσης ενηλίκων προσφέροντας μαθήματα που βοηθούν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων για την διατήρηση και ένταξη στην αγορά εργασίας. Σε όλα τα τμήματα διδάσκουν πιστοποιημένοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί.

Τα τμήματα περιλαμβάνουν εκμάθηση:

 • Αγγλικών
 • Ισπανικών
 • Γαλλικών
 • Ιταλικών
 • Πορτογαλικών
  και
 • Ελληνικών για αλλοδαπούς

Παρέχονται ειδικές τιμές για άνεργους και πολύτεκνους. 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες


Αιτήσεις: Καθημερινά 9:00 -13:00

Διεύθυνση: Γρ.Λαμπράκη 231, Κορυδαλλός (1ος όροφος) 

Τηλ: 210 4956717 - 6937075025


 

 
education@korydallos.gr


 

  

 

 

 

Νέες εγγραφές στα τμήματα όλων των γλωσσών γίνονται στο πρόγραμμα σπουδών του το Δημοτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Κορυδαλλού.

Στα μαθήματα ελληνικών δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης όλων των Επιπέδων (Α1/Α2/Β1/Β2/Γ1/Γ2).

Στόχος του ΔΗΚΕΠΙ είναι να ανταποκρίνεται διαρκώς στις νέες ανάγκες επιμόρφωσης ενηλίκων προσφέροντας μαθήματα που βοηθούν στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων για την διατήρηση και ένταξη στην αγορά εργασίας. Σε όλα τα τμήματα διδάσκουν πιστοποιημένοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί.

Τα τμήματα περιλαμβάνουν εκμάθηση:

 • Αγγλικών
 • Ισπανικών
 • Γαλλικών
 • Ιταλικών
 • Πορτογαλικών
  και
 • Ελληνικών για αλλοδαπούς

Παρέχονται ειδικές τιμές για άνεργους και πολύτεκνους. 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες


Αιτήσεις: Καθημερινά 9:00 -13:00

Διεύθυνση: Γρ.Λαμπράκη 231, Κορυδαλλός (1ος όροφος) 

Τηλ: 210 4956717 - 6937075025


 

 
education@korydallos.gr


 

  

 

 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and