Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Έρευνα, Προγραμματισμός και Ανάπτυξη

 

Η νέα Διεύθυνση που συγκροτήθηκε στις αρχές του 2009, σχεδιάζει υλοποιεί και αξιολογεί κάθε δράση που αφορά στην αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου.
Ολοκλήρωσε την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Συντονίζει την επιμόρφωση-κατάρτιση του δυναμικού του Δήμου ενώ παράλληλα προωθεί δράσεις επιμορφωτικού χαρακτήρα για τους δημότες.
Προωθεί τη διασύνδεση του Δήμου με δίκτυα της Αυτοδιοίκησης και υποστηρίζει δράσεις συνεργασίας με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.
Ενημερώνει για τη δραστηριότητα του Δήμου και ενισχύει τις συμμετοχικές διαδικασίες.Τηλ. Επικοινωνίας: 210-4990453-5

 

Η νέα Διεύθυνση που συγκροτήθηκε στις αρχές του 2009, σχεδιάζει υλοποιεί και αξιολογεί κάθε δράση που αφορά στην αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου.
Ολοκλήρωσε την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Συντονίζει την επιμόρφωση-κατάρτιση του δυναμικού του Δήμου ενώ παράλληλα προωθεί δράσεις επιμορφωτικού χαρακτήρα για τους δημότες.
Προωθεί τη διασύνδεση του Δήμου με δίκτυα της Αυτοδιοίκησης και υποστηρίζει δράσεις συνεργασίας με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.
Ενημερώνει για τη δραστηριότητα του Δήμου και ενισχύει τις συμμετοχικές διαδικασίες.Τηλ. Επικοινωνίας: 210-4990453-5


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and