Δήμος Κορυδαλλού
Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Κατεβάστε Περιεχόμενα Οδηγίες Χρήσης

διεύθυνση κοινωνικών υπηρεσιών

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται στις Υπηρεσίες του Δήμου
που εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εν ISO :2000.

 


Αντικείμενο εργασίας της Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση, ο συντονισμός της λειτουργίας και ο έλεγχος των τμημάτων που υπάγονται σ αυτή.

Πιο συγκεκριμένα :

 • Είναι υπεύθυνη για την οργάνωση την εύρυθμη λειτουργία τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και υποθέσεων της αρμοδιότητάς τους κατά τον προσφορότερο τρόπο.
 • Είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των αποφάσεων και εντολών της Διοίκησης .
 • Προγραμματίζει ,συντονίζει και ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρόνοιας ,υγείας και παιδείας προς τους δημότες και συνεργάζεται γι΄ αυτό με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τους άλλους κοινωνικούς φορείς .
 • Υποβάλλει προτάσεις κοινωνικοπρονοιακών και πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων στην Δημοτική Αρχή και φροντίζει για την παρακολούθηση και υλοποίησή τους .
 • Υποβάλλει προτάσεις στο Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων προκειμένου να ενταχθεί σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα και φροντίζει για την παρακολούθηση σχετικών προγραμμάτων του Δήμου.
 • Συμμετέχει σε διαδημοτικές συνεργασίες ή προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ημερίδες, συνέδρια κ.λ.π. και φροντίζει για την προσαρμογή και υλοποίησή τους στις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την απόδοση των υπαλλήλων ,παρέχει οδηγίες και προβαίνει σε συστάσεις στο προσωπικό για την βελτίωση της απόδοσής του.
 • Είναι υπεύθυνη για την εισερχόμενη αλληλογραφία ενημερώνει τους υπαλλήλους γι αυτή, υπογράφει την εξερχόμενη αλληλογραφία και την διεκπεραιώνει σύμφωνα με τις αρμοδιότητες όπως αυτές καθορίζονται στους Ο.Τ.Α .
 • Τηρεί μητρώο εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων.


Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών
Τηλ. : 210-49.58.947, 210-49.63.917/ Φαξ : 210-49.49.153

 

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται στις Υπηρεσίες του Δήμου
που εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας εν ISO :2000.

 


Αντικείμενο εργασίας της Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση, ο συντονισμός της λειτουργίας και ο έλεγχος των τμημάτων που υπάγονται σ αυτή.

Πιο συγκεκριμένα :

 • Είναι υπεύθυνη για την οργάνωση την εύρυθμη λειτουργία τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και υποθέσεων της αρμοδιότητάς τους κατά τον προσφορότερο τρόπο.
 • Είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των αποφάσεων και εντολών της Διοίκησης .
 • Προγραμματίζει ,συντονίζει και ελέγχει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών Πρόνοιας ,υγείας και παιδείας προς τους δημότες και συνεργάζεται γι΄ αυτό με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τους άλλους κοινωνικούς φορείς .
 • Υποβάλλει προτάσεις κοινωνικοπρονοιακών και πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων στην Δημοτική Αρχή και φροντίζει για την παρακολούθηση και υλοποίησή τους .
 • Υποβάλλει προτάσεις στο Γραφείο Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων προκειμένου να ενταχθεί σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα και φροντίζει για την παρακολούθηση σχετικών προγραμμάτων του Δήμου.
 • Συμμετέχει σε διαδημοτικές συνεργασίες ή προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ημερίδες, συνέδρια κ.λ.π. και φροντίζει για την προσαρμογή και υλοποίησή τους στις εκάστοτε ανάγκες του Δήμου.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την απόδοση των υπαλλήλων ,παρέχει οδηγίες και προβαίνει σε συστάσεις στο προσωπικό για την βελτίωση της απόδοσής του.
 • Είναι υπεύθυνη για την εισερχόμενη αλληλογραφία ενημερώνει τους υπαλλήλους γι αυτή, υπογράφει την εξερχόμενη αλληλογραφία και την διεκπεραιώνει σύμφωνα με τις αρμοδιότητες όπως αυτές καθορίζονται στους Ο.Τ.Α .
 • Τηρεί μητρώο εισερχομένων - εξερχόμενων εγγράφων.


Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών
Τηλ. : 210-49.58.947, 210-49.63.917/ Φαξ : 210-49.49.153

 


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and