Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Θέματα Καθημερινότητας

 

Τα θέματα της βελτίωσης και της αντιμετώπισης της καθημερινότητας βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής του Δήμου Κορυδαλλού.
 
Ο Δήμος καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προκειμένου να βελτιώσει τις υπάρχουσες υποδομές και να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών.
 
Τόσο η διοίκηση, όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι στη διάθεση του δημότη για κάθε πρόταση προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα.
 
Τέλος στο πλαίσιο των συναντήσεων του Συμμετοχικού Τεχνικού Προγράμματος, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο μεταξύ Δημάρχου, Αντιδημάρχων και πολιτών οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις τους για νέα έργα, δράσεις και παρεμβάσεις σε επίπεδο πόλης ή γειτονιάς.

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and