Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Μέλη

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αποτελείται από:

Πρόεδρος ΔΕΠ: Ιωάννα Καλομπράτσου, δημοτική σύμβουλος.
 

Τακτικά Μέλη: Αθανασάκος Αθανάσιος, Διευθυντής 5ου Γυμνασίου

 

Βάσιος Παύλος, Διευθυντής 17ου Δημοτικού Σχολείου

Κατσούλης Νικόλαος, Καθηγητής 4ου Γυμνασίου

Κρατημένος Δημήτριος, Διευθυντής 18ου Δημοτικού Σχολείου

Θρουβάλας Γεώργιος, Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Κορυδαλλού

Αναπληρωματικά μέλη: Οικονομίδης Ασημάκης,

Διευθυντής 4ου Λυκείου Κατσάνου Χάιδω, Διευθυντής 9ου Δημοτικού Σχολείου

Αλεξανδρίδης Λάζαρος, Διευθυντής 8ου Γυμνασίου

Καπλάνη Μαρία, Διευθυντής 8ου Δημοτικού Σχολείου

Παπαθανασίου Δημήτριος, Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Κορυδαλλού.

 

Η ΔΕΠ Κορυδαλλού εδρεύει στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου. Τηλ. Επικοινωνίας: 210-4990456-7.

 

 

 

 

 

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αποτελείται από:

Πρόεδρος ΔΕΠ: Ιωάννα Καλομπράτσου, δημοτική σύμβουλος.
 

Τακτικά Μέλη: Αθανασάκος Αθανάσιος, Διευθυντής 5ου Γυμνασίου

 

Βάσιος Παύλος, Διευθυντής 17ου Δημοτικού Σχολείου

Κατσούλης Νικόλαος, Καθηγητής 4ου Γυμνασίου

Κρατημένος Δημήτριος, Διευθυντής 18ου Δημοτικού Σχολείου

Θρουβάλας Γεώργιος, Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Κορυδαλλού

Αναπληρωματικά μέλη: Οικονομίδης Ασημάκης,

Διευθυντής 4ου Λυκείου Κατσάνου Χάιδω, Διευθυντής 9ου Δημοτικού Σχολείου

Αλεξανδρίδης Λάζαρος, Διευθυντής 8ου Γυμνασίου

Καπλάνη Μαρία, Διευθυντής 8ου Δημοτικού Σχολείου

Παπαθανασίου Δημήτριος, Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Κορυδαλλού.

 

Η ΔΕΠ Κορυδαλλού εδρεύει στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου. Τηλ. Επικοινωνίας: 210-4990456-7.

 

 

 

 

 


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and