Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

 

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αποτελεί το βασικό θεσμικό όργανο χάραξης και επεξεργασίας της πολιτικής του Δήμου σε θέματα εκπαίδευσης στο πλαίσιο των δυνατοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
 
Η ΔΕΠ εισηγείται στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που αφορούν στην:
- καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων.
- κατανομή των πιστώσεων και της λειτουργικές τους δαπάνες.
- ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολικών μονάδων.
- ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων καθώς και στην επισκευή και συντήρησή τους.
- εποπτεία του έργου των Σχολικών Επιτροπών.

 

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αποτελεί το βασικό θεσμικό όργανο χάραξης και επεξεργασίας της πολιτικής του Δήμου σε θέματα εκπαίδευσης στο πλαίσιο των δυνατοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
 
Η ΔΕΠ εισηγείται στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που αφορούν στην:
- καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων.
- κατανομή των πιστώσεων και της λειτουργικές τους δαπάνες.
- ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολικών μονάδων.
- ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων καθώς και στην επισκευή και συντήρησή τους.
- εποπτεία του έργου των Σχολικών Επιτροπών.

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and