Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
48 / 2015 Λήψη απόφασης για την αποδοχή συνεργασίας αφιλοκερδώς των συμβουλευτικών υπηρεσιών με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.
25 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου κ.λ.π.
26 / 2017 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμής μονάδας για αποζημίωση ρυμοτομούμενου τμήματος του οικοπέδου με αρ. 01-09 στο Ο.Τ. Γ. 203 στην περιοχή Άνω Δεξαμενή, ιδιοκτησίας κου Σώζου Φραντζέσκου
24 / 2017 Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων & σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού (έτους 2017
39 / 2017 Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την χρονική περίοδο, από 06.03.2017 έως 31.08.2019.
38 / 2017 Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την χρονική περίοδο, από 06.03.2017 έως 31.08.2019.
37 / 2017 Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για την χρονική περίοδο, από 06.03.2017 έως 31.08.2019.
36 / 2017 Λήψη απόφασης για την συμμετοχή δημοτικής αντιπροσωπείας στο διεθνές πρόγραμμα Χρυσοπράσινο Φύλλο
35 / 2017 Λήψη απόφασης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων με την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών (Α΄ Κατανομή του 2017, Λειτουργικές Δαπάνες) με ποσό ύψους ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (95.666,28 €) και την κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές κ.λ.π.
34 / 2017 Λήψη απόφασης για τις μειώσεις μισθωμάτων κυλικείων του 7ου Γυμνασίου και του 1ου ΕΠΑΛ Κορυδαλλού
Σελίδα 1 από 293Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and