Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
48 / 2015 Λήψη απόφασης για την αποδοχή συνεργασίας αφιλοκερδώς των συμβουλευτικών υπηρεσιών με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.
25 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου κ.λ.π.
1 / 2020 Λήψη απόφασης για την εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, για την χρονική περίοδο 12.01.2020 έως 06.11.2021.
330 / 2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθμ.: 76/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού» για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2020 και τα επόμενα .
329 / 2019 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), λόγω διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την υλοποίηση της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορυδαλλού» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS): 5001738, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020».
328 / 2019 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της τροποποιημένης απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» και με κωδικό ΟΠΣ 5001738 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
327 / 2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση της τροποποιημένης απόφασης Δημάρχου για την υλοποίηση με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» της Πράξης με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001738, ΕΥΔΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και την υπογραφή κ.λ.π.
326 / 2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2020.
325 / 2019 Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού, Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Κορυδαλλού, οικονομικού έτους 2020.
324 / 2019 Λήψη απόφασης για την συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων, έτους 2019, ποσού 59.925,00€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
Σελίδα 1 από 373Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and