Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
48 / 2015 Λήψη απόφασης για την αποδοχή συνεργασίας αφιλοκερδώς των συμβουλευτικών υπηρεσιών με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.
25 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου κ.λ.π.
310 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού, (έτους 2017)».
309 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού, (έτους 2017)».
308 / 2018 Λήψη απόφασης για την ψήφιση της 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018
307 / 2018 Λήψη απόφασης για: α) την προσχώρηση του Δήμου Κορυδαλλού στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018, β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορυδαλλού
304 / 2018 Λήψη απόφασης για: α) Την έγκριση οικονομικής επιχορήγησης στον :«Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού», για το έτος 2018, β) Την διάθεση 3.000,00€ & γ) Την κατανομή της εν λόγω επιχορήγησης
303 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης, για δαπάνες Χριστουγεννιάτικων ψυχαγωγικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων
302 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση του έργου ψηφιακής μετατροπής έντυπου υλικού και πρόσβαση στο διαδίκτυο, μέσω ιστοσελίδας
301 / 2018 Λήψη απόφασης για την διαγραφή προσαυξήσεων
Σελίδα 1 από 345Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and