Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
48 / 2015 Λήψη απόφασης για την αποδοχή συνεργασίας αφιλοκερδώς των συμβουλευτικών υπηρεσιών με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.
25 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου κ.λ.π.
44 / 2018 Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
43 / 2018 Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλής ύψους 11.753,34€ πλέον των προσαυξήσεων, που αφορά σε οφειλές από ρυμοτομία στο όνομα του κoυ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΡΙΤΗ και την επαναβεβαίωση του ποσού στον κο ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΔΟΥΚΑ.
42 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την: «Συνδρομή στο “Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Ο.Τ.Α.”», προϋπολογισμού 1.000,00€.
41 / 2018 Λήψη απόφασης για: α) Την έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία: «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», για το έτος 2018, β) Την έγκριση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης. γ) Την διάθεση πίστωσης ποσού ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) & δ) Την κατανομή της ε
40 / 2018 Λήψη απόφασης για την για την αποδοχή και υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο: «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» κ.λ.π.
39 / 2018 Λήψη απόφασης για την έγκριση του Kανονισμού Λειτουργίας της Δράσης: «Κυριακές Χωρίς Μεσάζοντες» στο Δήμο Κορυδαλλού του Σωματείου “ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ”».
38 / 2018 Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της απόφασης Δημάρχου για την υλοποίηση με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», της Πράξης με τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001738 ΕΥΔΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020
37 / 2018 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του: «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ», ως προς το ωράριο λειτουργίας του
Σελίδα 1 από 322Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and