Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Τμήμα Οδοκαθαριστών

 

  • Μελετά, συντάσσει και τροποποιεί τα προγράμματα οδοκαθαρισμού.
  • Μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος καθαρισμού των οδών, νησίδων και ρείθρων με τα μηχανικά σάρωθρα.
  • Μεριμνά για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου της πόλης, κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων, εστιών και τον συνεχή καθαρισμό των απορριμματοδοχείων.
  • Εισηγείται στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης για την προμήθεια του αναγκαίου λοιπού εξοπλισμού καθαριότητας (καροτσάκια, σκούπες, σακούλες απορριμμάτων, είδη καθαριότητας, κλπ.), των οποίων έχει την ευθύνη για τη σωστή παραλαβή, φύλαξη, διαχείριση και διάθεσή του.

επιστροφή

 

  • Μελετά, συντάσσει και τροποποιεί τα προγράμματα οδοκαθαρισμού.
  • Μεριμνά για την εφαρμογή του προγράμματος καθαρισμού των οδών, νησίδων και ρείθρων με τα μηχανικά σάρωθρα.
  • Μεριμνά για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου της πόλης, κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων, εστιών και τον συνεχή καθαρισμό των απορριμματοδοχείων.
  • Εισηγείται στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης για την προμήθεια του αναγκαίου λοιπού εξοπλισμού καθαριότητας (καροτσάκια, σκούπες, σακούλες απορριμμάτων, είδη καθαριότητας, κλπ.), των οποίων έχει την ευθύνη για τη σωστή παραλαβή, φύλαξη, διαχείριση και διάθεσή του.

επιστροφή


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and