Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

 

Για Βεβαίωση μη οφειλής Τ.Α.Π.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Εξουσιοδότηση (Εάν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης).

 2. Συμβόλαια.

 3. Βεβαίωση Μηχανικού( Που θα δείχνει τα τετραγωνικά μετρα της ιδιοκτησίας και τα κοινόχρηστα που της αναλογούν).

 4. Λογαριασμό Δ.Ε.Η. (Πρόσφατο εξοφλημένο).

 5. Αναλυτική κατάσταση από Δ.Ε.Η. ( Εάν το ρεύμα είναι κομμένο).

 6. Εντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας (Εάν η ιδιοκτησία είναι κενή ή ημιτελής).

 7. Ταυτότητα και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη ακινήτου.

Για την Ηλεκτροδότηση.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Εξουσιοδότηση (Εάν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης).

 2. Συμβόλαια.

 3. Βεβαίωση Μηχανικού( Που θα δείχνει τα τετραγωνικά μετρα της ιδιοκτησίας και τα κοινόχρηστα που της αναλογούν).

 4. Αριθμό παροχής από Δ.Ε.Η.

 5. Αναλυτική κατάσταση από Δ.Ε.Η. ( Εάν το ρεύμα είναι κομμένο).

 6. Εντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας (Εάν η ιδιοκτησία είναι κενή ή ημιτελής ή εάν η άδεια της οικοδομής είναι παλαιότερη της 7 ετίας).

 7. Ταυτότητα και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη ακινήτου.

Δικαιολογητικά για 2%-5%.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Αντίγραφο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 2. Σφραγίδα επιχείρησης.

Δικαιολογητικά για τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.

  ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ:

 1. Άδεια οικοδομής και να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος το μήκος και το πλάτος του πεζοδρομίου, τα μέτρα κατάληψης και το χρονικό διάστημα που θα χρησιμοποιηθεί ο κοινόχρηστος χώρος.

  ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

 1. Τη σφραγίδα του καταστήματος και να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος τα μέτρα κατάληψης του πεζοδρομίου και της πλατείας ( Εφόσον βρίσκεται μπροστά από πλατεία)

  ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ:

  Όσοι ζητούν άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση ψυγείου παγωτών και αναψυκτικών  για το περίπτερό τους, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου ότι είναι ανάπηρος πολέμου και τα στοιχεία της ταυτότητας του.

 2. Απόκομμα της συντάξεως του.

 3. Το Α.Φ.Μ. του περιπτερούχου.

 

Υπεύθυνος: κ. Α. Ράπτης
Ταχ. Δ/νση:
Γρ. Λαμπράκη 233
Τηλέφωνο:
2104990497

 

 

Για Βεβαίωση μη οφειλής Τ.Α.Π.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Εξουσιοδότηση (Εάν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης).

 2. Συμβόλαια.

 3. Βεβαίωση Μηχανικού( Που θα δείχνει τα τετραγωνικά μετρα της ιδιοκτησίας και τα κοινόχρηστα που της αναλογούν).

 4. Λογαριασμό Δ.Ε.Η. (Πρόσφατο εξοφλημένο).

 5. Αναλυτική κατάσταση από Δ.Ε.Η. ( Εάν το ρεύμα είναι κομμένο).

 6. Εντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας (Εάν η ιδιοκτησία είναι κενή ή ημιτελής).

 7. Ταυτότητα και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη ακινήτου.

Για την Ηλεκτροδότηση.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Εξουσιοδότηση (Εάν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης).

 2. Συμβόλαια.

 3. Βεβαίωση Μηχανικού( Που θα δείχνει τα τετραγωνικά μετρα της ιδιοκτησίας και τα κοινόχρηστα που της αναλογούν).

 4. Αριθμό παροχής από Δ.Ε.Η.

 5. Αναλυτική κατάσταση από Δ.Ε.Η. ( Εάν το ρεύμα είναι κομμένο).

 6. Εντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας (Εάν η ιδιοκτησία είναι κενή ή ημιτελής ή εάν η άδεια της οικοδομής είναι παλαιότερη της 7 ετίας).

 7. Ταυτότητα και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη ακινήτου.

Δικαιολογητικά για 2%-5%.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Αντίγραφο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 2. Σφραγίδα επιχείρησης.

Δικαιολογητικά για τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.

  ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ:

 1. Άδεια οικοδομής και να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος το μήκος και το πλάτος του πεζοδρομίου, τα μέτρα κατάληψης και το χρονικό διάστημα που θα χρησιμοποιηθεί ο κοινόχρηστος χώρος.

  ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

 1. Τη σφραγίδα του καταστήματος και να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος τα μέτρα κατάληψης του πεζοδρομίου και της πλατείας ( Εφόσον βρίσκεται μπροστά από πλατεία)

  ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ:

  Όσοι ζητούν άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση ψυγείου παγωτών και αναψυκτικών  για το περίπτερό τους, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου ότι είναι ανάπηρος πολέμου και τα στοιχεία της ταυτότητας του.

 2. Απόκομμα της συντάξεως του.

 3. Το Α.Φ.Μ. του περιπτερούχου.

 

Υπεύθυνος: κ. Α. Ράπτης
Ταχ. Δ/νση:
Γρ. Λαμπράκη 233
Τηλέφωνο:
2104990497

 


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and