Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

 
Αναφέρονται παρακάτω τα περισσότερο συνήθη πιστοποιητικά με τα απαιτούμενα δικαιλογητικά. Θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν  είτε ηλεκτρονικά στο  email esoda@korydallos.gr  είτε στο πρωτόκολλο του  δήμου αίτηση και να  επισυνάπτουν   (σε φωτοτυπίες) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 

Για Βεβαίωση μη οφειλής Τ.Α.Π.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Εξουσιοδότηση (Εάν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης).

 2.   Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου με επιφάνειες
 3. Βεβαίωση μηχανικού αν δεν αναγράφονται στα συμβόλαια ιδιοκτησίας τα τετραγωνικά του ακινήτου και η αναλογία τ.μ κοινοχρήστων χώρων.
   
 4. Τακτοποιήσεις (ν.4495/17, ν.4178/13,ν.3843/10 κτλ.)
 5. Άδεια οικοδομής (αν δεν έχει δηλωθεί το ακίνητο).

 6. Φωτοαντίγραφο εξοφλημένου τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (με την εξόφληση του)

 7. Βεβαίωση διακοπής από ΔΕΗ ( για μη ηλεκτροδοτούμενα) η οποία θα συνοδεύεται και από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση της Υπηρεσίας μας. (εφόσον δεν έχει προσκομισθεί)

 8. Εντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας (Εάν η ιδιοκτησία είναι κενή ή ημιτελής).

 9. Ταυτότητα και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη ακινήτου.
Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ.
 

Για την αρχική ηλεκτροδότηση.

 1. Εξουσιοδότηση (Εάν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης).

 2. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου με  επιφάνειες

 3. Βεβαίωση μηχανικού (αν δεν αναγράφονται στα συμβόλαια ιδιοκτησίας τα τ.μ του ακινήτου και η αναλογία τ.μ κοινοχρήστων χώρων).

 4. Αριθμό παροχής από Δ.Ε.Η.

 5. Τυχόν τακτοποιήσεις (ν.4495/17, ν.4178/13,ν.3843/10).

 6. Εντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας (Εάν η ιδιοκτησία είναι κενή ή ημιτελής ή εάν η άδεια της οικοδομής είναι παλαιότερη της 7 ετίας).

 7. Ταυτότητα και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη ακινήτου.
Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ.

Διακοπή ηλεκτροδότησης
 1. Υπεύθυνη Δήλωση (πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε)
 2. Βεβαίωση διακοπής  από ΔΕΗ
 3. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου με  επιφάνειες
 4. Βεβαίωση μηχανικού (αν δεν αναγράφονται στα συμβόλαια ιδιοκτησίας τα τ.μ του ακινήτου και η αναλογία τ.μ κοινοχρήστων χώρων ).
 5. Τυχόν τακτοποιήσεις (ν.4495/17, ν.4178/13,ν.3843/10

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

 


Δικαιολογητικά για 0,5%-5%.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Αντίγραφο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 2. Υπεύθυνη δήλωση με σφραγίδα της επιχείρησης υπογεγραμμένη (πατήστε εδώ για να τη κατεβάσετε).

 

ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ σύμφωνα με τον Ν.2130/93 άρθρο 24 παρ. 5

Για να κάνετε αρχική δήλωση καταγραφή ακινήτου σύμφωνα με τον Ν.2130/93 άρθρο 24 παρ. 5 κατεβάστε την αίτηση  εδώ.

 Τηλέφωνο:
2104990498,
2104990734, 2104990736, 2104990588

email: esoda@korydallos.gr

 

 
Αναφέρονται παρακάτω τα περισσότερο συνήθη πιστοποιητικά με τα απαιτούμενα δικαιλογητικά. Θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν  είτε ηλεκτρονικά στο  email esoda@korydallos.gr  είτε στο πρωτόκολλο του  δήμου αίτηση και να  επισυνάπτουν   (σε φωτοτυπίες) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 

Για Βεβαίωση μη οφειλής Τ.Α.Π.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Εξουσιοδότηση (Εάν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης).

 2.   Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου με επιφάνειες
 3. Βεβαίωση μηχανικού αν δεν αναγράφονται στα συμβόλαια ιδιοκτησίας τα τετραγωνικά του ακινήτου και η αναλογία τ.μ κοινοχρήστων χώρων.
   
 4. Τακτοποιήσεις (ν.4495/17, ν.4178/13,ν.3843/10 κτλ.)
 5. Άδεια οικοδομής (αν δεν έχει δηλωθεί το ακίνητο).

 6. Φωτοαντίγραφο εξοφλημένου τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (με την εξόφληση του)

 7. Βεβαίωση διακοπής από ΔΕΗ ( για μη ηλεκτροδοτούμενα) η οποία θα συνοδεύεται και από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση της Υπηρεσίας μας. (εφόσον δεν έχει προσκομισθεί)

 8. Εντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας (Εάν η ιδιοκτησία είναι κενή ή ημιτελής).

 9. Ταυτότητα και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη ακινήτου.
Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ.
 

Για την αρχική ηλεκτροδότηση.

 1. Εξουσιοδότηση (Εάν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης).

 2. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου με  επιφάνειες

 3. Βεβαίωση μηχανικού (αν δεν αναγράφονται στα συμβόλαια ιδιοκτησίας τα τ.μ του ακινήτου και η αναλογία τ.μ κοινοχρήστων χώρων).

 4. Αριθμό παροχής από Δ.Ε.Η.

 5. Τυχόν τακτοποιήσεις (ν.4495/17, ν.4178/13,ν.3843/10).

 6. Εντυπο Ε2 Δ.Ο.Υ. τελευταίας 5ετίας (Εάν η ιδιοκτησία είναι κενή ή ημιτελής ή εάν η άδεια της οικοδομής είναι παλαιότερη της 7 ετίας).

 7. Ταυτότητα και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη ακινήτου.
Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ.

Διακοπή ηλεκτροδότησης
 1. Υπεύθυνη Δήλωση (πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε)
 2. Βεβαίωση διακοπής  από ΔΕΗ
 3. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου με  επιφάνειες
 4. Βεβαίωση μηχανικού (αν δεν αναγράφονται στα συμβόλαια ιδιοκτησίας τα τ.μ του ακινήτου και η αναλογία τ.μ κοινοχρήστων χώρων ).
 5. Τυχόν τακτοποιήσεις (ν.4495/17, ν.4178/13,ν.3843/10

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

 


Δικαιολογητικά για 0,5%-5%.

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Αντίγραφο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 2. Υπεύθυνη δήλωση με σφραγίδα της επιχείρησης υπογεγραμμένη (πατήστε εδώ για να τη κατεβάσετε).

 

ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ σύμφωνα με τον Ν.2130/93 άρθρο 24 παρ. 5

Για να κάνετε αρχική δήλωση καταγραφή ακινήτου σύμφωνα με τον Ν.2130/93 άρθρο 24 παρ. 5 κατεβάστε την αίτηση  εδώ.

 Τηλέφωνο:
2104990498,
2104990734, 2104990736, 2104990588

email: esoda@korydallos.gr

 


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and