Δήμος Κορυδαλλού
Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Ταμειακή Υπηρεσία

Για την Eξόφληση τίτλων πληρωμής

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

  1. Α.Ε.

 • Πρακτικό συνεδρίασης διοικητικού συμβουλίου Α.Ε, που εξουσιοδοτεί εκπρόσωπο εταιρίας.


  2. Ο.Ε , Ε.Ε , Ε.Π.Ε. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.

 • Έως 2.000,00 € : Υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου, σφραγισμένη .
 • Από 2.000,00 - 10.000,00 € : Aντίγραφο ΦΕΚ ή καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο και υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου σφραγισμένη.
 • Πάνω από 10.000,00 €: Kαταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο , αντίγραφο Πρακτικού για τις Ε.Π.Ε , βεβαίωση Πρωτοδικείου για τις μεταβολές του ίδιου έτους.(με τα καταστατικά θεωρημένα).


  3. ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 • Έως 2.000,00 €: Υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου ότι νομιμοποιείται να εισπράξει σφραγισμένη και γραμμάτιο είσπραξης , νόμιμα θεωρημένο.
 • Πάνω των 2.000,00 €: Καταστατικό με βεβαίωση Πρωτοδικείου , Πρακτικό Δ.Σ. για την εκπροσώπευση και γραμμάτιο είσπραξης , νόμιμα θεωρημένο.


  4. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

 • Το Συμφωνητικό θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. όπου φαίνονται οι εκπρόσωποι.


  5. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Δελτίο ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

ΓΕΝΙΚΑ

 • Ανεξαρτήτως του δικαιούχου πάνω από 1.500,00 € απαιτείται φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων και πάνω από 3.000,00 ασφαλιστική ενημερότητα ( πρωτότυπες ).
 • Όλα τα καταστατικά πρέπει να έχουν πρωτότυπη θεώρηση Πρωτοδικείου.
 • Η πληρωμή σε αντιπρόσωπο δικαιούχο γίνεται με εξουσιοδότηση θεωρημένη έως 5.000,00 €. Πάνω από αυτό το ποσό απαιτείται επίδειξη πληρεξουσίου, πρωτότυπου.


Υπεύθυνη :
κα Κ. Συμεωνίδου
Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 233
Τηλέφωνο : 2104990508

Για την Eξόφληση τίτλων πληρωμής

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

  1. Α.Ε.

 • Πρακτικό συνεδρίασης διοικητικού συμβουλίου Α.Ε, που εξουσιοδοτεί εκπρόσωπο εταιρίας.


  2. Ο.Ε , Ε.Ε , Ε.Π.Ε. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.

 • Έως 2.000,00 € : Υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου, σφραγισμένη .
 • Από 2.000,00 - 10.000,00 € : Aντίγραφο ΦΕΚ ή καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο και υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου σφραγισμένη.
 • Πάνω από 10.000,00 €: Kαταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο , αντίγραφο Πρακτικού για τις Ε.Π.Ε , βεβαίωση Πρωτοδικείου για τις μεταβολές του ίδιου έτους.(με τα καταστατικά θεωρημένα).


  3. ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 • Έως 2.000,00 €: Υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου ότι νομιμοποιείται να εισπράξει σφραγισμένη και γραμμάτιο είσπραξης , νόμιμα θεωρημένο.
 • Πάνω των 2.000,00 €: Καταστατικό με βεβαίωση Πρωτοδικείου , Πρακτικό Δ.Σ. για την εκπροσώπευση και γραμμάτιο είσπραξης , νόμιμα θεωρημένο.


  4. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

 • Το Συμφωνητικό θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. όπου φαίνονται οι εκπρόσωποι.


  5. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Δελτίο ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

ΓΕΝΙΚΑ

 • Ανεξαρτήτως του δικαιούχου πάνω από 1.500,00 € απαιτείται φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων και πάνω από 3.000,00 ασφαλιστική ενημερότητα ( πρωτότυπες ).
 • Όλα τα καταστατικά πρέπει να έχουν πρωτότυπη θεώρηση Πρωτοδικείου.
 • Η πληρωμή σε αντιπρόσωπο δικαιούχο γίνεται με εξουσιοδότηση θεωρημένη έως 5.000,00 €. Πάνω από αυτό το ποσό απαιτείται επίδειξη πληρεξουσίου, πρωτότυπου.


Υπεύθυνη :
κα Κ. Συμεωνίδου
Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 233
Τηλέφωνο : 2104990508


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and