Δήμος Κορυδαλλού
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Τμήμα Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού

  

 

Για Χορήγηση άδειας στάθμευσης Αναπηρικού αυτοκινήτου

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Η άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτοκινήτου.
 2. Το ειδικό αναπηρικό σήμα.
 3. Μία πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση από Υγειονομική Επιτροπή (Α/θμια ή Β/θμια)που θα αναφέρει ότι έχει κινητική αναπηρία 67% και πάνω.
 4. Μία απόδειξη λογαριασμού ΟΤΕ , ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ , ή κάποιο άλλο δικαιολογητικό που να φαίνεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου. (Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι απαραίτητο στην περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας του ενδιαφερομένου διαφέρει από αυτή που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του αναπηρικού αυτοκινήτου).
 5. Το δίπλωμα οδηγού αυτοκινήτου.
 6. Μία φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.
 7. Μία αίτηση στο Δήμο.
 • Τα Δικαιολογητικά τίθενται υπ' όψη του Δημοτικού Συμβουλίου από όπου δίνεται και η τελική έγκριση.
 • Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα επικυρωμένα.

Σημείωση :

 • Το ειδικό αναπηρικό σήμα (γαλάζιου χρώματος, άτομο που κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο) για όσους διαμένουν μόνιμα στις περιοχές της Αττικής, χορηγείται από το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α., Λεωφ. Χασιάς 8η Στάση, Αγ. Ανάργυροι στάση 8 τηλ. 210- 2314103 , 210-2314104 )
 • Σύλλογος Παραπληγικών τηλ. 210-48.32.564
  

Για Χορήγηση άδειας σε Σχολικά οχήματα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

1.      Η άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
2.      Η άδεια λειτουργίας παιδικού σταθμού.
 •    Τα Δικαιολογητικά τίθενται υπ' όψη του Δημοτικού Συμβουλίου από όπου δίνεται και η τελική 
     έγκριση.
 •    Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα επικυρωμένα.
 

Για Χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης, σε χώρους γκαράζ

 Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

1.     Η κάτοψη χώρου στάθμευσης, όπου φαίνονται οι θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων  και η  είσοδος και έξοδος του χώρου.

 •       Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία
2.     Αίτηση στο ΔήμοΥπεύθυνος : κ. Γ. Τσιμπαριώτης
Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 229
Τηλέφωνο : 210-49.90.476
 

  

 

Για Χορήγηση άδειας στάθμευσης Αναπηρικού αυτοκινήτου

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Η άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτοκινήτου.
 2. Το ειδικό αναπηρικό σήμα.
 3. Μία πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση από Υγειονομική Επιτροπή (Α/θμια ή Β/θμια)που θα αναφέρει ότι έχει κινητική αναπηρία 67% και πάνω.
 4. Μία απόδειξη λογαριασμού ΟΤΕ , ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ , ή κάποιο άλλο δικαιολογητικό που να φαίνεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου. (Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι απαραίτητο στην περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας του ενδιαφερομένου διαφέρει από αυτή που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του αναπηρικού αυτοκινήτου).
 5. Το δίπλωμα οδηγού αυτοκινήτου.
 6. Μία φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.
 7. Μία αίτηση στο Δήμο.
 • Τα Δικαιολογητικά τίθενται υπ' όψη του Δημοτικού Συμβουλίου από όπου δίνεται και η τελική έγκριση.
 • Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα επικυρωμένα.

Σημείωση :

 • Το ειδικό αναπηρικό σήμα (γαλάζιου χρώματος, άτομο που κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο) για όσους διαμένουν μόνιμα στις περιοχές της Αττικής, χορηγείται από το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α., Λεωφ. Χασιάς 8η Στάση, Αγ. Ανάργυροι στάση 8 τηλ. 210- 2314103 , 210-2314104 )
 • Σύλλογος Παραπληγικών τηλ. 210-48.32.564
  

Για Χορήγηση άδειας σε Σχολικά οχήματα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

1.      Η άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
2.      Η άδεια λειτουργίας παιδικού σταθμού.
 •    Τα Δικαιολογητικά τίθενται υπ' όψη του Δημοτικού Συμβουλίου από όπου δίνεται και η τελική 
     έγκριση.
 •    Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα επικυρωμένα.
 

Για Χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης, σε χώρους γκαράζ

 Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

1.     Η κάτοψη χώρου στάθμευσης, όπου φαίνονται οι θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων  και η  είσοδος και έξοδος του χώρου.

 •       Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία
2.     Αίτηση στο ΔήμοΥπεύθυνος : κ. Γ. Τσιμπαριώτης
Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 229
Τηλέφωνο : 210-49.90.476
 

Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and