Δήμος Κορυδαλλού
Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Τι ενδιαφέρει τον πολίτη

 

 
Θεμελιώδεις επιδιώξεις στην εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής.αποτελούν :

  • Η διαρκής βελτίωση της προσβασιμότητας των κατοίκων στις διάφορες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα και επιχειρήσεις του Δήμου
  • Η μέσω του διαρκούς εκσυγχρονισμού ελαχιστοποίηση των διαδικασιών αντιμετώπισης και ικανοποίησης αιτημάτων και προβλημάτων
  • Η ανοιχτή συμμετοχική πρακτική μέσα από διαρκή διαβούλευση με τους δημότες .

 Ο Δήμος Κορυδαλλού είναι σταθερά προσανατολισμένος στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των αναγκών των κατοίκων της πόλης και της δημιουργίας των καλύτερων κοινωνικών , τεχνικών και διοικητικών υποστηρικτικών υποδομών στον Κορυδαλλό.

 

 
Θεμελιώδεις επιδιώξεις στην εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής.αποτελούν :

  • Η διαρκής βελτίωση της προσβασιμότητας των κατοίκων στις διάφορες υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα και επιχειρήσεις του Δήμου
  • Η μέσω του διαρκούς εκσυγχρονισμού ελαχιστοποίηση των διαδικασιών αντιμετώπισης και ικανοποίησης αιτημάτων και προβλημάτων
  • Η ανοιχτή συμμετοχική πρακτική μέσα από διαρκή διαβούλευση με τους δημότες .

 Ο Δήμος Κορυδαλλού είναι σταθερά προσανατολισμένος στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των αναγκών των κατοίκων της πόλης και της δημιουργίας των καλύτερων κοινωνικών , τεχνικών και διοικητικών υποστηρικτικών υποδομών στον Κορυδαλλό.


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and