Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Οργανισμός Άθλησης & Πολιτισμού- τομέας Αθλητισμού

Με το Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα "Καλλικράτης" οι δράσεις του πολιτισμού μεταφέρθηκαν και υλοποιούνται από το νέο ενιαίο Νομικό Πρόσωπο "Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού".

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργος Μακρυνός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλης Λώνας

.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
1. Ζήσης Νικόλαος
2. Κοσμίδης Ηλίας
3. Συγλέτος Βασίλειος
4. Βιδάλης Γεώργιος
5. Καλαμάρη Μαρία
6. Νικητάκης Κων/νος
7. Κουλουμπαρίτσης Νικόλαος
8. Διάκος Ιωάννης
9. Βαρδαλάκος Εμμανουήλ
10. Χριστόπουλος Παναγιώτης
11. Μαργαρίτη Ζωή
12. Ναυρούζογλου Μαρία
13. Πρέκας Κων/νος (εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

1. Καλούδης Κων/νος
2. Βράκας Κων/νος
3. Γιαννακάκη Μαρία
4. Πάχος Ιωάννης
5. Μάνου Λαμπρινή
6. Κώτσικα Φ.
7.Κυλάκου Αικατερίνη
8.Σπέης Κων/νος
9. Δημόπουλος Γεώργιος
10. Γεωργίου Ν.
11. Μανδάς Αθανάσιος
12.Κριτσηδήμας Παναγιώτης
13. Σαβούρογλου Χαράλαμπος
14. Τσάκωνα Αναστασία
15. Καραγιάννη Μαρία (εκρπόσωπος εργαζομένων)


Βασικό μέλημα είναι η ανάπτυξη και λειτουργία αθλητικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε όλους τους δημότες, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, η διαχείριση και εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, η συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της πόλης και τους αθλητικούς φορείς με σκοπό την ανάπτυξη του σωματειακού αθλητισμού και τέλος τη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα για την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού.

Αναλυτική ενημέρωση για τις αθλητικές δράσεις:

www.aodk.gr

Πληροφορίες: Σολωμού 2-4, Κορυδαλλός
Τηλ.:
210-49.44.364 -5
Φαξ:
210-49.41.873
Email: aodk@aodk.gr

Με το Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα "Καλλικράτης" οι δράσεις του πολιτισμού μεταφέρθηκαν και υλοποιούνται από το νέο ενιαίο Νομικό Πρόσωπο "Οργανισμός Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού".

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργος Μακρυνός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλης Λώνας

.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
1. Ζήσης Νικόλαος
2. Κοσμίδης Ηλίας
3. Συγλέτος Βασίλειος
4. Βιδάλης Γεώργιος
5. Καλαμάρη Μαρία
6. Νικητάκης Κων/νος
7. Κουλουμπαρίτσης Νικόλαος
8. Διάκος Ιωάννης
9. Βαρδαλάκος Εμμανουήλ
10. Χριστόπουλος Παναγιώτης
11. Μαργαρίτη Ζωή
12. Ναυρούζογλου Μαρία
13. Πρέκας Κων/νος (εκπρόσωπος εργαζομένων)

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

1. Καλούδης Κων/νος
2. Βράκας Κων/νος
3. Γιαννακάκη Μαρία
4. Πάχος Ιωάννης
5. Μάνου Λαμπρινή
6. Κώτσικα Φ.
7.Κυλάκου Αικατερίνη
8.Σπέης Κων/νος
9. Δημόπουλος Γεώργιος
10. Γεωργίου Ν.
11. Μανδάς Αθανάσιος
12.Κριτσηδήμας Παναγιώτης
13. Σαβούρογλου Χαράλαμπος
14. Τσάκωνα Αναστασία
15. Καραγιάννη Μαρία (εκρπόσωπος εργαζομένων)


Βασικό μέλημα είναι η ανάπτυξη και λειτουργία αθλητικών προγραμμάτων που θα απευθύνονται σε όλους τους δημότες, η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, η διαχείριση και εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, η συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία της πόλης και τους αθλητικούς φορείς με σκοπό την ανάπτυξη του σωματειακού αθλητισμού και τέλος τη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα για την ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού.

Αναλυτική ενημέρωση για τις αθλητικές δράσεις:

www.aodk.gr

Πληροφορίες: Σολωμού 2-4, Κορυδαλλός
Τηλ.:
210-49.44.364 -5
Φαξ:
210-49.41.873
Email: aodk@aodk.gr


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and