Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Τμήμα Πάρκων και Δενδροστοιχιών

 

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σε συνεργασία με το Τμήμα Πρασίνου επιμελείται και προτείνει την προμήθεια νέων φυτικών ειδών και συναφών υλικών, είτε λόγω αύξησης των αναγκών, είτε για την αντικατάσταση τους.

 

 • Μεριμνά για την άρτια λειτουργία των χώρων πρασίνου γενικά, υποδεικνύοντας ελλείψεις στις αρμόδιες Δ/νσεις.

 • Έχει την ευθύνη επέμβασης σε μεμονωμένα δένδρα ή σε δενδροστοιχίες με δένδρα ύψους πέρα από το σύνηθες με ειδικό συνεργείο αναρριχητών.

 • Είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και εκτέλεση έργων πρασίνου, σύμφωνα με τις μελέτες που συντάσσονται από το Τμήμα Πρασίνου σε συνεργασία μεταξύ τους.

 • Εισηγείται στο Τμήμα Πρασίνου την προμήθεια των αναγκαίων φυτικών ειδών και συναφών υλικών, των οποίων έχει την ευθύνη για τη σωστή παραλαβή, φύλαξη, διαχείριση και διάθεση τους.

 • Ασκεί ένδικα μέσα για τη δίωξη δραστών σε βάρος χώρων πρασίνου.

 • Έχει την ευθύνη της ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης των συνεργείων των εργαζομένων σε όλους τους χώρους ευθύνης του.

 • Συντηρεί το πράσινο που αφορά τους κήπους των Δημοτικών κτιρίων, σχολείων και κοινόχρηστων χώρων.

 • Είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό των χώρων πρασίνου.

 • Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση συνολικών αναγκών σε υλικά και μέσα της Δ/νσης Πρασίνου.

 • Είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και άρδευση, των έργων πρασίνου σύμφωνα με τις μελέτες που συντάσσονται από το Τμήμα Πρασίνου, σε συνεργασία μεταξύ τους.

 • Είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων αρδευτικών συστημάτων και των σιντριβανιών.

 • Μεριμνά για την επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος.

 

      επιστροφή

 

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σε συνεργασία με το Τμήμα Πρασίνου επιμελείται και προτείνει την προμήθεια νέων φυτικών ειδών και συναφών υλικών, είτε λόγω αύξησης των αναγκών, είτε για την αντικατάσταση τους.

 

 • Μεριμνά για την άρτια λειτουργία των χώρων πρασίνου γενικά, υποδεικνύοντας ελλείψεις στις αρμόδιες Δ/νσεις.

 • Έχει την ευθύνη επέμβασης σε μεμονωμένα δένδρα ή σε δενδροστοιχίες με δένδρα ύψους πέρα από το σύνηθες με ειδικό συνεργείο αναρριχητών.

 • Είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και εκτέλεση έργων πρασίνου, σύμφωνα με τις μελέτες που συντάσσονται από το Τμήμα Πρασίνου σε συνεργασία μεταξύ τους.

 • Εισηγείται στο Τμήμα Πρασίνου την προμήθεια των αναγκαίων φυτικών ειδών και συναφών υλικών, των οποίων έχει την ευθύνη για τη σωστή παραλαβή, φύλαξη, διαχείριση και διάθεση τους.

 • Ασκεί ένδικα μέσα για τη δίωξη δραστών σε βάρος χώρων πρασίνου.

 • Έχει την ευθύνη της ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης των συνεργείων των εργαζομένων σε όλους τους χώρους ευθύνης του.

 • Συντηρεί το πράσινο που αφορά τους κήπους των Δημοτικών κτιρίων, σχολείων και κοινόχρηστων χώρων.

 • Είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό των χώρων πρασίνου.

 • Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση συνολικών αναγκών σε υλικά και μέσα της Δ/νσης Πρασίνου.

 • Είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και άρδευση, των έργων πρασίνου σύμφωνα με τις μελέτες που συντάσσονται από το Τμήμα Πρασίνου, σε συνεργασία μεταξύ τους.

 • Είναι υπεύθυνο για την συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων αρδευτικών συστημάτων και των σιντριβανιών.

 • Μεριμνά για την επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος.

 

      επιστροφή


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and