Δήμος Κορυδαλλού
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σπυρίδων Αγιώτατος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαράλαμπος Τσιρακίδης
.ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
1. Γεώργιος Παναγιωτίδης
2. Ηλίας Κοσμίδης
3. Σταμάτης Μέλος

4. Γεώργιος Βεντούρης

5. Παναγιώτης Χριστόπουλος

 
ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. :

    1. Συντηρήσεις και επισκευές στεγασμένων ή υπαιθρίων κοινοχρήστων ή ιδιωτικών χώρων.
    2. Κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση έργων πρασίνου.
    3. Διαμορφώσεις και συντηρήσεις πλατειών, πεζόδρομων και πεζοδρομίων.
    4. Κατασκευή έργων ανάπλασης και πολεοδομικής αναβάθμισης περιοχών.
    5. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε δημόσια, δημοτικά ή κοινοτικά έργα.
    6. Ανάληψη εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας γενικώς.
    7. Ηλεκτρονικές και πάσης φύσεως διαφημίσεις.
    8. Εκμίσθωση τεχνικών μηχανημάτων έργων, αυτ/των και πάσης φύσεως εργαλείων.
    9. Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων για την άσκηση αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων Ο.Τ.Α.

Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. διαχειρίζεται το φυλασσόμενο υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων,
που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, και εδρεύει στην οδό Γρ. Λαμπράκη 204 & Πλαταιών
(Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 210-4941051)

ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε.
Ταχ.Διεύθυνση: Γρ.Λαμπράκη 240, 18120 Κορυδαλλός, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ιστοσελίδα: www.dhkek.gr
Τηλ.Επικοινωνίας: 210 - 49.41.629 / 210 - 49.55.812
Fax : 210-49.55.870

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σπυρίδων Αγιώτατος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαράλαμπος Τσιρακίδης
.ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
1. Γεώργιος Παναγιωτίδης
2. Ηλίας Κοσμίδης
3. Σταμάτης Μέλος

4. Γεώργιος Βεντούρης

5. Παναγιώτης Χριστόπουλος

 
ΤΟΜΕΙΣ ΟΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. :

    1. Συντηρήσεις και επισκευές στεγασμένων ή υπαιθρίων κοινοχρήστων ή ιδιωτικών χώρων.
    2. Κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση έργων πρασίνου.
    3. Διαμορφώσεις και συντηρήσεις πλατειών, πεζόδρομων και πεζοδρομίων.
    4. Κατασκευή έργων ανάπλασης και πολεοδομικής αναβάθμισης περιοχών.
    5. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε δημόσια, δημοτικά ή κοινοτικά έργα.
    6. Ανάληψη εργασιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας γενικώς.
    7. Ηλεκτρονικές και πάσης φύσεως διαφημίσεις.
    8. Εκμίσθωση τεχνικών μηχανημάτων έργων, αυτ/των και πάσης φύσεως εργαλείων.
    9. Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων για την άσκηση αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων Ο.Τ.Α.

Η ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. διαχειρίζεται το φυλασσόμενο υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων,
που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, και εδρεύει στην οδό Γρ. Λαμπράκη 204 & Πλαταιών
(Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 210-4941051)

ΔΗ.Κ.Ε.Κ. Α.Ε.
Ταχ.Διεύθυνση: Γρ.Λαμπράκη 240, 18120 Κορυδαλλός, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ιστοσελίδα: www.dhkek.gr
Τηλ.Επικοινωνίας: 210 - 49.41.629 / 210 - 49.55.812
Fax : 210-49.55.870

 


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and