Δήμος Κορυδαλλού
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Αντιδήμαρχοι

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ο Δήμαρχος μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους. 

 

Μαρία Διακάτου

Αντιδήμαρχος Πρασίνου. Τηλ. επικοινωνίας: 210- 49.90.569.

Email: mdiakatou@korydallos.gr

 

Ιωάννα Καλομπράτσου
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Αδειών Καταστημάτων.

Τηλ. επικοινωνίας: 210-49.90.707. Email: ikalobratsou@korydallos.gr.

 

Κώστας Καλούδης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.Τηλ. επικοινωνίας: 210-49.90.712.

Email: kkaloudis@korydallos.gr. 

 

Ανδρέας Καπιτσίνος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών.Τηλ. επικοινωνίας: 210-49.90.714. Email: akapitsinos@korydallos.gr. 

 

Ελευθερία Κωτσίδου
Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών. Τηλ. επικοινωνίας: 210-49.77.781.

Email: ekotsidou@koinonikes.korydallos.gr. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ο Δήμαρχος μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους. 

 

Μαρία Διακάτου

Αντιδήμαρχος Πρασίνου. Τηλ. επικοινωνίας: 210- 49.90.569.

Email: mdiakatou@korydallos.gr

 

Ιωάννα Καλομπράτσου
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Αδειών Καταστημάτων.

Τηλ. επικοινωνίας: 210-49.90.707. Email: ikalobratsou@korydallos.gr.

 

Κώστας Καλούδης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.Τηλ. επικοινωνίας: 210-49.90.712.

Email: kkaloudis@korydallos.gr. 

 

Ανδρέας Καπιτσίνος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών.Τηλ. επικοινωνίας: 210-49.90.714. Email: akapitsinos@korydallos.gr. 

 

Ελευθερία Κωτσίδου
Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών. Τηλ. επικοινωνίας: 210-49.77.781.

Email: ekotsidou@koinonikes.korydallos.gr. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Κεντρική Σελίδα | Δήμος | Εφημερίδα της Υπηρεσίας | Παρουσίαση Πόλης | Ενημέρωση - Επικοινωνία | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Εκπαιδευτική Κοινότητα
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and